Μαθήματα old

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

 

1ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

555

Μαθηματικά Α΄

ΑΦΠΓΜ

Υ

4

565

Φυσική Α΄

BIO

Υ

5

3Θ+2E

160

Γενική και Ανόργανη Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

105

Στατιστική

ΕΦΠ

Υ

4

2790

Βιολογία Κυττάρου

BIO

Υ

5

3Θ+2E

3310

Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου

ΕΤΔΑ

Υ

3

3330

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΑΟΑ

Υ

5

2Θ+3E

44

Αγγλικά

 

 

 

 

2ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

1390

Οργανική Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

165

Αναλυτική Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3360

Φυσικοχημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1280

Γενική Μικροβιολογία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

775

Λαχανοκομία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

3655

Γεωργία

ΕΦΠ

Υ

4

2Θ+2E

3440

Δενδροκομία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

45

Αγγλικά

 

 

 

 

3ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

3290

Ενόργανη Χημική Ανάλυση

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3660

Μικροβιολογία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

210

Αρχές Μηχανικής Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

380

Γενετική

BIO

Υ

5

3Θ+2E

3320

Βιοχημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

125

Ζωοτεχνία

ΕΖΠΥ

Υ

4

2Θ+2E

115

Γενική Αμπελουργία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

945

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

46

Αγγλικά

 

 

 

 

4ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

3390

Χημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

595

Διατροφή και Μεταβολισμός

ΕΤΔΑ

Υ

4

3410

Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1205

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

275

Μοριακή Βιολογία

BIO

Υ

5

3Θ+2E

3380

Βιοχημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3555

Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

2345

Ειδική Αμπελουργία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

3695

Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

3515

Γεωργικός Πειραματισμός

ΕΦΠ Ε 5 3Θ+2E

47

Αγγλικά

 

 

 

 

5ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

1085

Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

4

3Θ+1E

1200

Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

2Θ+3E

3450

Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

ΕΤΔΑ

Υ

4

350

Γαλακτοκομία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3510

Συντήρηση Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1380

Οινολογία I

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3520

Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

2955

Γεωργική Φαρμακολογία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

680

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

ΕΖΠ Ε 4 2Θ+2Ε

48

Αγγλικά

 

 

 

 

6ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

3550

Υγιεινή Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

4

3Θ+1E

3540

Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

ΕΦΠ

Υ

4

3560

Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

914

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ

ΕΦΠ

Υ

3

3570

Διατροφή και Δημόσια Υγεία

ΕΤΔΑ

Υ

3

3585

Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

4

4E

2610

Οινολογία II

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

265

Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία των Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

3

1500

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

49

Αγγλικά

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

1620

Τεχνολογία Γάλακτος I

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1660

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1650

Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3580

Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3431

Μεθοδολογία της Διατροφής

ΕΤΔΑ

Υ

3

3430

Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή

ΕΤΔΑ

Υ

3

3432

Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις

ΕΤΔΑ

E

4

3Θ+1E

3490

Διατροφή και Άθληση

ΕΤΔΑ

E

4

3Θ+1E

8ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

1630

Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

2630

Συσκευασία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3433

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων και Νομοθεσία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3480

Κλινική Διατροφή

ΕΤΔΑ

Υ

4

3434

Μικροβιολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

1075

Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

3615

Διδακτική/Γεωργική Εκπαίδευση

ΑΟΑ

E

5

3402

Φυσικά Προϊόντα: Χημεία και Βιοδραστικότητα

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

9ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

3470

Ανάπτυξη Επιστημονικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

ΕΤΔΑ

Υ

3

124

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3725

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

ΑΟΑ

Υ

5

131

Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

3715

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΟΑ

Υ

5

3436

Φυσικοχημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

3460

Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

3403

 Ειδικά Κεφάλαια Χημείας Τροφίμων

ΕΤΔΑ Ε 5 2Θ+3Ε

10ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

 

Πρακτική Άσκηση

ΕΤΔΑ

 

 

 

 

Πτυχιακή Μελέτη

ΕΤΔΑ

 

 

 

                   

 

Συντομογραφίες: ΕΤΔΑ –Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ – Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΦΠ – Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΕΖΠΥ – Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ΑΦΠΓΜ – Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, BIO - Βιοτεχνολογίας

Τύπος: Υ-Υποχρεωτικό, E-Επιλογής

 Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες