Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς των τομέων Γαλακτοκομίας και Ζωικής Παραγωγής.

 

α) Για το ΜΔΕ το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Υποχρεωτικά

 

 

 1. Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

5

40

 1. Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

5

40

 1. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων - Νομοθεσία

2

16

 1. Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος

4

32

 1. Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων

4

32

 1. Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων

3

24

 1. Οικονομία και Αγροτική Πολιτική

4

32

Επιλογής

 

 

 1. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων

3

24

 1. Γαλακτοκομικά Προϊόντα και Διατροφή του Ανθρώπου

3

24

 1. Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και Επεξεργασίας Γάλακτος

3

24

 1. Βιοστατιστική

3

24

Σύνολο Εξαμήνου

30

240

Β' εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Σεμινάρια

2

20

Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις

3

40

Μεταπτυχιακή διατριβή

25

 

Σύνολο Εξαμήνου

30

60

Γενικό Σύνολο

60

300

 

 

Ισχύει η  υποχρεωτική συμμετοχή για όλα τα μαθήματα (θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις), σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις. Το 20-50% των ωρών διδασκαλίας, ανάλογα με το μάθημα, αναφέρεται στις εργαστηριακές ασκήσεις. Από τα μαθήματα Επιλογής επιλέγεται ένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διατριβή. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6).