Δημοσιότητα διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων – Ποσοτική Μικροβιολογία» 
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου​​
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 4. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση – Βιοφασματοκσοπία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 4. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία» 
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 4. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»  
 1. Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 4. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία με έμφαση στην Τεχνολογία Γάλακτος και των Προϊόντων του»  
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίας
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 4. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου»  
 1. Βιογραφικό Σημείωμα 1ης Υποψηφίας
 2. Βιογραφικό Σημείωμα 2ης Υποψηφίας
 3. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 4. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»  
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψήφιας 
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 3. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία με έμφαση στη Χημεία και Βιοχημεία Γάλακτος και των Προϊόντων του»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 3. Ειδική Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Φυτικών Προϊόντων»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 3. Ειδική Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου
 2. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση σε θέση επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων-Ποσοτική Μικροβιολογία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας  με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Φυσικοχημεία Εφαρμοσμένη στα Τρόφιμα»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση-Βιοφασματοσκοπία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση Τροφίμων»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη στη  βαθμίδα  του    αναπληρωτή Καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη σε θέση Καθηγητή Α΄ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων»
 1. Bιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη Λέκτορα στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου 1ου Υποψηφίου
 2. Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου 2ου Υποψηφίου
 3. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 4. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • Εξέλιξη Λέκτορα στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων και Βιοδιεργασιών»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • «Εξέλιξη στη βαθμίδα αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Βιοτεχνολογία Τροφίμων-Βιοδιεργασίες»
 1. Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου Υποψηφίου
 2. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 3. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης