Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

  • Το 1ο - 6ο εξάμηνο σπουδών αφορούν εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής
  • Το 7ο – 10ο εξάμηνο σπουδών αφορούν εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014