ΔΠΜΣ Αμπελουργία - Οινολογία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ» οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακ. 2003 – 2004 από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου [(Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,  Π. Δ. 80/27.05.2013, ΦΕΚ Α΄ 119/28.05.2013)] και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Έως το ακ. έτος 2007 - 2008 λειτουργούσε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) ενώ από το ακ. έτος 2008 – 2009 το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από την καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.