Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ και ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤ&ΔΑ  06-07-2022

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΠΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας