Διοίκηση

 
Πρόεδρος: Καθηγητής Ελ. Δροσινός
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Π. Σκανδάμης

Διευθυντές Εργαστηρίων
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας: Καθηγήτρια κ. Ε. Τσακαλίδου
Εργαστήριο Γενικής Χημείας: Καθηγήτρια Β. Κωνσταντίνου
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων: Καθηγητής N. Στοφόρος
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων: Καθηγητής Γ. Ι. Νυχάς
Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών : Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κοτσερίδης
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών: Καθηγητής Ε. Δροσινός
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων: Μ. Καψοκεφάλου