Διοίκηση

 
Πρόεδρος: Ιωάννα Μαντάλα
Αναπληρωτής Πρόεδρος Σεραφείμ Παπανικολάου

Διευθυντές Εργαστηρίων
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας: Γκόλφω Μοάτσου
Εργαστήριο Γενικής Χημείας: Πέτρος Ταραντίλης
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων: Ιωάννα Μαντάλα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων: Σεραφείμ Παπανικολάου
Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών : Παναγιώτης Σκανδάμης
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών: Παναγιώτης Σκανδάμης 
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων: Μ. Καψοκεφάλου