Γραμματεία

Προπτυχιακών Φοιτητών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Σοφία Περηφάνου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλ.: 210 529 4664, e-mail: ett@aua.gr

Φοιτητικά Θέματα

Δαβυτίδου-Βενέτη Ευδοκία
Τηλ.: 210 529 4682, e-mail: evdokia@aua.gr


Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Δώρα ΚΟΜΜΑΤΑ
Τηλ.: 210 529 4677, email: pms_etda@aua.gr


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

από 11:00 έως 14:00