Τοποθεσία

Τα εργαστήρια και η γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Tροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου στεγάζονται στο εισόγειο και υπόγειο του κτίριου Χασιώτη και στο κτίριο Βεινόγλου (Εργαστήριο Γαλακτοκομίας).