Αντικείμενο και Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας

(α) στους επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων,

(β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και

(γ) στις οικονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει συνολικά την αλυσίδα της γαλακτοκομικής παραγωγής (πρωτογενής παραγωγή – τεχνολογία – καταναλωτής), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής που αφορούν σε αυτό τον τομέα.

Ο σκοπός του Προγράμματος συνοψίζεται στα εξής:

(α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον πολυδιάστατο τομέα της Γαλακτοκομίας,

(β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της παραγωγής και της επεξεργασίας γάλακτος για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού παραγωγικού τομέα, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, και (γ) η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά το Α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Στο Β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα θα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, και άλλους επιστήμονες θετικών επιστημών που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω πεδία.