Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθυντής ΔΠΜΣ:  Αν. Καθηγητής Θεοφύλακτος Μασούρας
Ιερά Οδός 86, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Βεϊνόγλου, 1ος όροφος)
τηλ.: 210 529 4675 / Fax: 210 5294672
email: theomas@aua.gr

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ:  Λάμπρος Σακκάς
Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Βεϊνόγλου, ισόγειο)
τηλ.: 210 529 4653 / Fax:  210 5294672
email: dpms_dairy@aua.gr