Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθυντής ΔΠΜΣ:  Καθηγητής Ι. Μπιζέλης
Ιερά Οδός 86, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Δημακόπουλου, 2ος όροφος)
τηλ. & Fax: 210 - 529 4452
email: jmpiz@aua.gr

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ:  Φωτεινή Παπαδοπούλου
Ιερά Οδός 86, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Δημακόπουλου, 2ος όροφος)
τηλ.: 210 – 529 4430

Fax:  210 – 529 4442
email: dpms_dairy@aua.gr