Στέλιος Καμιναρίδης

Στέλιος Καμιναρίδης
Καθηγητής
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294641
2105294672
skamin@aua.gr

CV Σ. Καμιναρίδης 25-05-2016.pdf