Ελευθέριος Δροσινός

Ελευθέριος Δροσινός
Καθηγητής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294713
2105294683
ehd@aua.gr
Εικόνα: Eleftherios Drossinos

Καθηγητής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων
 

Επικοινωνία
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210-529 4713
(Γραφείο)
210-529 4714, 4705
(Εργαστήριο)
Τηλεομ.: 210-529 4683
E - mail : ehd@aua.gr

 

Ο κ. Δροσινός είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα είναι Καθηγητής και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο ‘Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής τροφίμων’. Η ερευνητική του δραστηριότητα και το δημοσιευμένο έργο του εντοπίζονται σε θέματα διασφάλισης και ελέγχου της μικροβιολογικής ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων. Παράλληλα με την μελέτη των συστημάτων HACCP ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η μελέτη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Massouras, T., Bitsi, N., Paramithiotis, S., Manolopoulou, E., Drosinos, E.H., Triantaphyllopoulos, K.A. Microbial profile antibacterial properties and chemical composition of raw donkey milk (2020) Animals, 10 (11), art. no. 2001, pp. 1-12.
 2. Kolanowski, W., Trafialek, J., Drosinos, E.H., Tzamalis, P. Polish and Greek young adults’ experience of low quality meals when eating out (2020) Food Control, 109, art. no. 106901.
 3. Grammenos, A., Paramithiotis, S., Drosinos, E.H., Trafialek, J. Labeling accuracy and detection of DNA sequences originating from GMOs in meat products commercially available in Greece (2020) LWT, art. no. 110420.
 4. Katsouri, E., Magriplis, E., Zampelas, A., Nychas, G.-J., Drosinos, E.H. Nutritional characteristics of prepacked FeTA PDO cheese products in Greece: Assessment of dietary intakes and nutritional profiles (2020) Foods, 9 (3), art. no. 253.
 5. Hadjilouka, A., Gkolfakis, P., Patlaka, A., Grounta, A., Vourli, G., Paramithiotis, S., Touloumi, G., Triantafyllou, K., Drosinos, E.H. In Vitro Gene Transcription of Listeria monocytogenes after Exposure to Human Gastric and Duodenal Aspirates (2020) Journal of Food Protection, 83 (1), pp. 89-100.
 6. Lappa, I.K., Dionysopoulou, A.M., Paramithiotis, S., Georgiadou, M., Drosinos, E.H. Dual transcriptional profile of Aspergillus flavus during co-culture with Listeria monocytogenes and aflatoxin B1 production: A pathogen–pathogen interaction (2019) Pathogens, 8 (4), art. no. 198.
 7. Paramithiotis, S., Papadelli, M., Pardali, E., Mataragas, M., Drosinos, E.H. Evaluation of Plantaricin Genes Expression During Fermentation of Raphanus sativus Roots with a Plantaricin-Producing Lactobacillus plantarum Starter (2019) Current Microbiology, 76 (7), pp. 909-916.
 8. Paramithiotis, S., Spadafbra, N., Mullet, C., Drosinos, E.H., Rogers, H. Sniffing out contaminants (2018) Food Science and Technology (London), 32 (4), pp. 46-49.
 9. Hadjilouka, A., Paramithiotis, S., Drosinos, E.H. Genetic Analysis of the Listeria Pathogenicity Island 1 of Listeria monocytogenes 1/2a and 4b Isolates (2018) Current Microbiology, 75 (7), pp. 857-865.
 10. Trafialek, J., Drosinos, E.H., Laskowski, W., Jakubowska-Gawlik, K., Tzamalis, P., Leksawasdi, N., Surawang, S., Kolanowski, W. Street food vendors’ hygienic practices in some Asian and EU countries – A survey (2018) Food Control, 85, pp. 212-222.
 11. Russo, P., Hadjilouka, A., Beneduce, L., Capozzi, V., Paramithiotis, S., Drosinos, E.H., Spano, G. Effect of different conditions on listeria monocytogenes biofilm formation and removal (2018) Czech Journal of Food Sciences, 36 (3), pp. 208-214.
 12. Paramithiotis, S., Drosinos, E.H., Skandamis, P.N. Food recalls and warnings due to the presence of foodborne pathogens — a focus on fresh fruits, vegetables, dairy and eggs (2017) Current Opinion in Food Science, 18, pp. 71-75.
 13. Trafialek, J., Drosinos, E.H., Kolanowski, W. Evaluation of street food vendors’ hygienic practices using fast observation questionnaire (2017) Food Control, 80, pp. 350-359.
 14. Pardali, E., Paramithiotis, S., Papadelli, M., Mataragas, M., Drosinos, E.H. Lactic acid bacteria population dynamics during spontaneous fermentation of radish (Raphanus sativus L.) roots in brine (2017) World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33 (6), art. no. 110.
 15. Hadjilouka, A., Mavrogiannis, G., Mallouchos, A., Paramithiotis, S., Mataragas, M., Drosinos, E.H. Effect of lemongrass essential oil on Listeria monocytogenes gene expression (2017) LWT - Food Science and Technology, 77, pp. 510-516.
 16. Maina, S., Pateraki, C., Kopsahelis, N., Paramithiotis, S., Drosinos, E.H., Papanikolaou, S., Koutinas, A. Microbial oil production from various carbon sources by newly isolated oleaginous yeasts (2017) Engineering in Life Sciences, 17 (3), pp. 333-344.
 17. Kakouri, E., Daferera, D., Paramithiotis, S., Astraka, K., Drosinos, E.H., Polissiou, M.G. Crocus sativus L. tepals: The natural source of antioxidant and antimicrobial factors (2017) Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 4, pp. 66-74.
 18. Koutelidakis, A.E., Andritsos, N.D., Kabolis, D., Kapsokefalou, M., Drosinos, E.H., Komaitis, M. Antioxidant and antimicrobial properties of tea and aromatic plant extracts against bacterial foodborne pathogens: A comparative evaluation (2016) Current Topics in Nutraceutical Research, 14 (2), pp. 133-142.
 19. Tzamalis, P.G., Panagiotakos, D.B., Drosinos, E.H. A 'best practice score' for the assessment of food quality and safety management systems in fresh-cut produce sector (2016) Food Control, 63, pp. 179-186.
 20. Hadjilouka, A., Molfeta, C., Panagiotopoulou, O., Paramithiotis, S., Mataragas, M., Drosinos, E.H. Expression of Listeria monocytogenes key virulence genes during growth in liquid medium, on rocket and melon at 4, 10 and 30 °C (2016) Food Microbiology, 55, pp. 7-15.
 21. Spadafora, N.D., Paramithiotis, S., Drosinos, E.H., Cammarisano, L., Rogers, H.J., Müller, C.T. Detection of Listeria monocytogenes in cut melon fruit using analysis of volatile organic compounds (2016) Food Microbiology, 54, pp. 52-59.
 22. Zilelidou, E., Karmiri, C.-V., Zoumpopoulou, G., Mavrogonatou, E., Kletsas, D., Tsakalidou, E., Papadimitriou, K., Drosinos, E.H., Skandamis, P. Listeria monocytogenes strains underrepresented during selective enrichment with an ISO method might dominate during passage through simulated gastric fluid and in vitro infection of Caco-2 cells (2016) Applied and Environmental Microbiology, 82 (23), pp. 6846-6858.

 


ehd_cv-en-2020.doc