Γεώργιος Κοτσερίδης

Γεώργιος Κοτσερίδης
Καθηγητής
Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών
2105294719
2105294719
ykotseridis@aua.gr
Εικόνα: Georgios Kotseridis

 

Επικοινωνία :
Εργαστήριο Οινολογίας
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210-529 4702 ( Γραφείο )
Τηλ.: 210-529 4719 ( Εργαστήριο Οινολογίας )
Φαξ : 210-529 4702
Ε -Mail : ykotseridis@aua.gr

 

 


KOTSERIDIS- associated prof.pdf, βιογραφικο KOTS GEO updated.pdf