Σεραφείμ Παπανικολάου

Σεραφείμ Παπανικολάου
Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294694
2105294694
spapanik@aua.gr
Εικόνα: Serafeim Papanikolaou

Σεραφείμ Ε. Παπανικολάου
            Ο Σεραφείμ Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Μετά από την περάτωση των λυκειακών του σπουδών εισήχθη στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών (τώρα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γ.Π.Α., Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου-Τ.Ε.Τ.Δ.Α.), από όπου αποφοίτησε το 1993. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έλαβαν χώρα στο Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λωρραίνης στο Nancy της Γαλλίας, από όπου έλαβε 2 μεταπτυχιακά διπλώματα (1994 και 1995) και διδακτορικό δίπλωμα (1998) στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία.
            Από το Φεβρουάριο 2004 έως τον Απρίλιο 2009 εργάστηκε ως Λέκτορας επί θητεία, από τον Απρίλιο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2013 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, από το Νοέμβριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015 εργάστηκε ως Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και από τον Ιούλιο του 2015 ως τώρα εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο “Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Βιοδιεργασίες”. Έχει συμμετοχή σε 21 ερευνητικά προγράμματα (σε 6 ως επιστημονικός υπεύθυνος), έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>250 προσκλήσεις σε >100 περιοδικά), ήταν ο επιβλέπων καθηγητής σε 4 διδακτορικές διατριβές οι οποίες υποστηρίχτηκαν επιτυχώς στο Γ.Π.Α. ενώ επί του παρόντος είναι ο επιβλέπων καθηγητής σε άλλες 4 διατριβές οι οποίες πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Τ.Δ.Α. ενώ υπογράφει 83 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 6 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές. Στο ερευνητικό του έργο εμφανίζονται >3000 έτερο-αναφορές σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πατέντες (h index=32). Συμμετέχει ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) για τα περιοδικά Fermentation Technology (OMICS group), International Scholarly Research Notices (sections "Biotechnology" και "Energy") (International Scholarly Research Network Publisher), Conference Papers in Science (section "Biotechnology") (International Scholarly Research Network Publisher), American Journal of Bioengineering and Biotechnology (Columbia International Publishing) και Engineering in Life Sciences (Wiley). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται ως ακολούθως: Βιοτεχνολογία Ζυμώσεων. Αξιοποίηση Γεωργικών και Βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με χρήση Βιοτεχνολογικών Διεργασιών. Παραγωγή μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων (μικροβιακό λίπος, κιτρικό οξύ, 1,3-προπανοδιόλη, 2,3-βουτανοδιόλη, αιθανόλη, ένζυμα, κλπ).
            Ο Σεραφείμ Παπανικολάου είναι παντρεμένος με 2 παιδιά, και από το 2012 είναι μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Π.Κ.Ρ.).
 
Χαρακτηριστικές δημοσιεύσεις
S. Papanikolaou and G. Aggelis. Lipid production by Yarrowia lipolytica growing on industrial glycerol in a single-stage continuous culture. Bioresource Technology, 2002, 82, 43-49
                S. Papanikolaou, S. Sarantou, M. Komaitis and G. Aggelis. Repression of reserve lipid turnover in Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina cultivated in multiple-limited media. Journal of Applied Microbiology, 2004, 97, 867-874
                A. Chatzifragkou, D. Dietz, M. Komaitis, A.-P. Zeng and S. Papanikolaou. Effect of biodiesel-derived waste glycerol impurities on biomass and 1,3-propanediol production of Clostridium butyricum VPI 1718. Biotechnology and Bioengineering, 2010, 107, 76-84
                S. Papanikolaou, P. Diamantopoulou, A. Chatzifragkou, A. Philippoussis and G. Aggelis. Suitability of low-cost sugars as substrates for lipid production by the fungus Thamnidium elegans. Energy and Fuels, 2010, 24, 4078-4086


CV_Papanikolaou_English_Short_04_2016.pdf, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_Παπανικολάου_Απρίλιος_2016.pdf