Σεραφείμ Παπανικολάου

Σεραφείμ Παπανικολάου
Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294694
2105294694
spapanik@aua.gr
Εικόνα: Seraphim Papanikolaou

Σεραφείμ Ε. Παπανικολάου
                Ο Σεραφείμ Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Μετά από την περάτωση των λυκειακών του σπουδών στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (1987) με «Άριστα», εισήχθη κατόπιν εξετάσεων στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γ.Π.Α., Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου-Τ.Ε.Τ.Δ.Α.), από όπου αποφοίτησε το 1993. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έλαβαν χώρα στο Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λωρραίνης στο Nancy της Γαλλίας, από όπου έλαβε 2 μεταπτυχιακά διπλώματα (1994 και 1995) και διδακτορικό δίπλωμα (1998) στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία.
                Από το Φεβρουάριο 2004 έως τον Απρίλιο 2009 εργάστηκε ως Λέκτορας επί θητεία, από τον Απρίλιο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2013 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία, από το Νοέμβριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015 εργάστηκε ως Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, από τον Ιούλιο του 2015 ως το Μάρτιο του 2020 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το Μάρτιο του 2020 ως τώρα εργάζεται ως Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο “Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Βιοδιεργασίες”. Έχει συμμετοχή σε 25 ερευνητικά προγράμματα (σε 12 ως επιστημονικός υπεύθυνος), ενώ από τα προγράμματα στα οποία διετέλεσε/διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος έχουν εισρεύσει στο Γ.Π.Α. >1.000.000 ευρώ. Ο κος Παπανικολάου έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>1.000 προσκλήσεις σε >120 περιοδικά), ήταν ο επιβλέπων καθηγητής σε 5 διδακτορικές διατριβές οι οποίες υποστηρίχτηκαν επιτυχώς στο Γ.Π.Α. ενώ επί του παρόντος είναι ο επιβλέπων καθηγητής σε άλλες 5 διατριβές οι οποίες πραγματοποιούνται στο Τ.Ε.Τ.Δ.Α. ενώ υπογράφει 145 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 10 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές. Στο ερευνητικό του έργο εμφανίζονται 7.800 έτερο-αναφορές σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πατέντες (h index=50) (self-citations of selected author are excluded).
                Ο κ. Παπανικολάου είναι κριτής επιστημονικών προτάσεων για την “Czech Science Foundation” (Δημοκρατία της Τσεχίας), τη “Danish Agency for Science Technology and Innovation” (Βασίλειο της Δανίας), την “Christian Doppler Research Association” (Δημοκρατία της Αυστρίας), τη “French National Research Agency (ANR)” (Γαλλική Δημοκρατία), το “German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)” (Γερμανική Δημοκρατία), το “Ministerio de Ciencia, Technologia e Ensino Superior” (Δημοκρατία της Πορτογαλίας), και το ΕΛΙΔΕΚ και τη ΓΓΕΤ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Δημοκρατία). Συμμετείχε/συμμετέχει ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) για τα περιοδικά "Fermentation Technology" (OMICS group), "ISRN Biotechnology" (International Scholarly Research Network publisher), International Scholarly Research Notices (sections "Biotechnology" και "Energy") (International Scholarly Research Network publisher), Conference Papers in Science (section "Biotechnology") (International Scholarly Research Network publisher), "Fermentation" (MDPI AG), "International Journal of Biochemistry Research & Review" (Sciencedomain International),"Engineering in Life Sciences" (Wiley), "American Journal of Bioengineering and Biotechnology" (Columbia International Publishing), "FEMS Microbiology Letters" (Oxford Publisher) και "Microorganisms" (MDPI AG). Διετέλεσε/διατελεί "Section Editor" για ένα ειδικό τεύχος (Special Issue) για τα περιοδικά "Engineering in Life Sciences" (Special Issue: Single cell oils), "FEMS Microbiology Letters" (Special Issue: Microbial products from wastes and residues), "Microorganisms" (Special Issue: Yeast and fungal metabolites) και "Carbon Resources Conversion" (Special Issue: Valorisation of wastes, residues and bioresources with the use of Enzyme and Microbial Technology), ενώ είναι ο "Editor-in-Chief" του περιοδικού Carbon Resources Conversion (Elsevier και China Science Publishing & Media Ltd).
                Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Παπανικολάου εστιάζονται ως ακολούθως: Βιοτεχνολογία Ζυμώσεων. Αξιοποίηση γεωργικών και βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με χρήση Βιοτεχνολογικών Διεργασιών. Παραγωγή μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων (μικροβιακό λίπος, κιτρικό οξύ, 1,3-προπανοδιόλη, 2,3-βουτανοδιόλη, αιθανόλη, ένζυμα, κλπ).
                Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις του, ο Καθηγητής Ι. Ιωαννίδης από το Stanford University (USA), ανακοίνωσε πίνακες με καταλόγους που περιέχουν περίπου το 1,0-1,5% των ενεργών ερευνητών όλων των αντικειμένων οι οποίοι διακρίνονται και επηρεάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις λεωφόρους της έρευνας [βλ. Ioannidis et al. A standardized citation metrics author database annotated for scientific field, PLoS Biol 2019 17(8): e3000384 & Ioannidis et al. Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, PLOS Biol 2020 18(10): e3000918]. Ο κ. Παπανικολάου εμφανίζεται σε όλους (τους 4 εν συνόλω) πίνακες οι οποίοι αναρτήθηκαν (ανήκοντας συνεπώς στο top c. 1,0-1,5% των ερευνητών παγκοσμίως σε όλα τα επιστημονικά πεδία), ενώ είναι μακράν του δευτέρου, πρώτος και στους 4 αυτούς πίνακες από όλους τους ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εμφανίζονται στους ειρημένους πίνακες.
                Ο Σεραφείμ Παπανικολάου είναι παντρεμένος με 2 παιδιά, και από το 2012 είναι μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Π.Κ.Ρ.).
 
Χαρακτηριστικές δημοσιεύσεις
                S. Papanikolaou and G. Aggelis. Lipid production by Yarrowia lipolytica growing on industrial glycerol in a single-stage continuous culture. Bioresource Technology, 2002, 82, 43-49
                S. Papanikolaou, S. Fakas, M. Fick, I. Chevalot, M. Galiotou-Panayotou, M. Komaitis, I. Marc and G. Aggelis. Biotechnological valorisation of raw glycerol discharged after bio-diesel (fatty acid methyl-esters) manufacturing process: production of 1,3-propanediol, citric acid and single cell oil. Biomass and Bioenergy, 2008, 32, 60-71
                A. Chatzifragkou, A. Makri, A. Belka, S. Bellou, M. Mavrou, M. Mastoridou, P. Mystrioti, G. Onjaro, G. Aggelis and S. Papanikolaou. Biotechnological conversions of biodiesel derived waste glycerol by yeast and fungal species. Energy, 2011, 36, 1097-1108
                M. Metsoviti, K. Paraskevaidi, A.Α. Koutinas, A.-P. Zeng and S. Papanikolaou. Production of 1,3-propanediol, 2,3-butanediol and ethanol by a newly isolated Klebsiella oxytoca strain growing on biodiesel-derived glycerol based media. Process Biochemistry, 2012, 47, 1872-1882
                D. Sarris, L. Matsakas, G. Aggelis, A.A. Koutinas and S. Papanikolaou. Aerated vs non-aerated conversions of molasses and olive mill wastewaters blends into bioethanol by Saccharomyces cerevisiae under non-aseptic conditions. Industrial Crops and Products, 2014, 56, 83-93
                S.S. Tchakouteu, O. Kalantzi, C. Gardeli, A.A. Koutinas, G. Aggelis and S. Papanikolaou. Lipid production by yeasts growing on biodiesel-derived crude glycerol: strain selection and impact of substrate concentration on the fermentation efficiency. Journal of Applied Microbiology, 2015, 118, 911-927
                A.M. Palaiogeorgou, S. Papanikolaou, A.M. de Castro, D.M.G. Freire, I.K. Kookos and A.A. Koutinas. A newly isolated Enterobacter sp. strain produces 2,3-butanediol during its cultivation on low-cost carbohydrate-based substrates. FEMS Microbiology Letters, 2019, 366, fny280
                P. Diamantopoulou, N.G. Stoforos, E. Xenopoulos, D. Sarris, D. Psarianos, A. Philippoussis and S. Papanikolaou. Lipid production by Cryptococcus curvatus growing on commercial xylose and subsequent valorization of fermentation waste-waters for the production of edible and medicinal mushrooms. Biochemical Engineering Journal, 2020, 162, 107706


CV Searphim Papanikolaou, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σεραφείμ Παπανικολάου