Βασιλική Ευαγγελίου

Βασιλική Ευαγγελίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
2105294691
null
evageliou@aua.gr
Εικόνα: Vassiliki Evangeliou

Η κα. Β. Ευαγγελίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Σπούδασε Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως παρακολούθησε με υποτροφία και απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Cranfield University της Μ. Βρετανίας. Από το 2000-2006 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Κτηνιατρικής) καθώς και στα ΤΕΙ Λαμίας (Τμήματα Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής). Από το 2006 είναι στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου ως Λέκτορας (2006-2012), Επίκουρη Καθηγήτρια (2012- 2018) και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2018-...) με  γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ».
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων (π.χ. πηξη, γαλακτωματοποίηση κ.ά), η μελέτη υδροκολλοειδών σε διαλύματα και πηκτές με τη χρήση ρεολογίας, DSC κ.ά.,  η δημιουργία νέων προϊόντων με μειωμένη σουκρόζη, η συγκράτηση αρωματικών ουσιών από συστήματα διασποράς, τα γαλακτώματα, οι εφαρμογές βιοπολυμερών στα τρόφιμα (π.χ.  στην ξήρανση αρωματικών φυτών, στην αντιοξειδωτική ικανότητα τροφίμων, εδώδιμες μεμβράνες και επικαλύψεις κ.ά)
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 • Evageliou, V., Alevisopoulos, S. and Kasapis*, S. (1997) Application of stress-controlled analysis to the development of low fat spreads. Journal of Texture Studies, 28, pp. 319-335.
 • Evageliou, V., Kasapis*, S. and Hember, M.W.N. (1998) Vitrification of k-carrageenan in the presence of high levels of glucose syrup. Polymer, 39, No.17, pp. 3909-3917.
 • Evageliou, V., Richardson, R.K., and Morris*, E.R. (2000) Co-gelation of high methoxy pectin with oxidised starch or potato maltodextrin. Carbohydrate Polymers, 42, pp. 233-243.
 • Evageliou, V., Richardson, R.K., and Morris*, E.R. (2000) Effect of pH, sugar type and thermal annealing on high methoxy pectin gels. Carbohydrate Polymers, 42, pp. 245-259.
 • Evageliou, V., Richardson, R.K., and Morris*, E.R. (2000) Effect of sucrose, glucose and fructose on gelation of oxidised starch. Carbohydrate Polymers, 42, pp. 261-272.
 • Evageliou, V., Ptitchkina, N.M. and Morris*, E.R. (2004) Solution viscosity and structural modifications of pumpkin Biopectin, Food Hydrocolloids, 19, pp. 1032-1036.
 • Evageliou*, V., Mazioti, M., Mandala, I. and Komaitis, M. (2010) Compression of Gellan gels. Part II: effect of sugars, Food Hydrocolloids, 24(4), 392-397.
 • Gardeli, C., Evageliou*, V., Poulos, C., Yanniotis, S. and Komaitis, M. (2010) Drying of fennel plants: oven, freeze-drying, effect of freeze drying time and use of biopolymers. Drying Technology, 28(4), 542-549.
 • Zafeiropoulou, T., Evageliou, V., Gardeli, C., Yanniotis, S. and Komaitis, M. (2012). Retention of selected aroma compounds by gelatine matrices. Food Hydrocolloids, 28, 105-109.
 • Evageliou, V., Gerolymatou, A., Sotirakoglou, K., Gardeli, C. and Yanniotis, S. (2015) Retention of trans-anethole by single and double layered films based on gelatine. Food Hydrocolloids, 47, 94-98.
 • Panagopoulou, E., Tsouko, E., Kopsahelis, N., Koutinas, A., Mandala, I. and Evageliou, V. (2015). Olive oil emulsions formed by catastrophic phase inversion using bacterial cellulose and whey protein isolate. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 486, 203-210.
 • Drakos, A., Andrioti-Petropoulou, L., Evageliou*, V., Mandala, I. (2019) Physical and textural properties of biscuits containing jet milled rye and barley flour. Journal of Food Science and Technology, 56 (1), 367-375.

 
Διεύθυνση
Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων,
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφης του Ανθρώπου,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 18547
Τηλέφωνο/ Fax: 210-5294691
ε-mail: evageliou@aua.gr


CV Ευαγγελίου για ιστοσελίδα 2020.pdf, CV Evageliou in English 2020.pdf