Ευστάθιος Πανάγου

Ευστάθιος Πανάγου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294693
null
stathispanagou@aua.gr
Εικόνα: Efstathios Panagou

Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών τον Ιανουάριο του 1988. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cranfield University του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 1990-1991 όπου απέκτησε δίπλωμα Master of Science στο γνωστικό αντικείμενο ‘Postharvest Technology’. Στη συνέχεια πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), αρχικά στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής (1994-1998) και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ως επιστημονικό προσωπικό (1998-2007). Τον Νοέμβριο του 2006 εξελέγη Λέκτορας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ποσοτική Μικροβιολογία’. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (α) την εφαρμογή ταχέων αναλυτικών τεχνικών στην αξιολόγηση της αλλοίωσης των τροφίμων σε συνδυασμό με πολυμεταβλητές μεθόδους ανάλυσης, (β) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή της συμπεριφοράς των μικροοργανισμών σε διαφορετικά οικοσυστήματα τροφίμων, (γ) τη μικροβιακή οικολογία ζυμούμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις επιτραπέζιες ελιές, (δ) την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στην αύξηση των μυκήτων και την παραγωγή μυκοτοξινών στα τρόφιμα. Έχει συμμετάσχει σε 25 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 115 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του Science Citation Index, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2900 ετεροαναφορές (h index 31) σύμφωνα με τη βιβλιογραφική βάση αναζήτησης Scopus (www.scopus.com) καθώς και 11 κεφάλαια σε βιβλία. Είναι συν-εφευρέτης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας "Προβιοτικές Ελιές" και έχει διακριθεί δύο φορές με την ομάδα του στον εθνικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA τα έτη 2012 και 2015 με τα προϊόντα "Προβιοτικές πράσινες ελιές" (2η θέση) και "Διός Βάλανοι" (βραβείο καλύτερης παρουσίασης). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Food Microbiology και Journal of Food Protection.

Αντιπροσωπευτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

  1. Tsakanikas, P., Karnavas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2020) A machine learning workflow for raw food spectroscopic classification in a future industry. Scientific Reports 10, 11212.
  2. Manthou, E., Lago, S.L., Darges, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Anastasiadi, M., Mohareb, F., Nychas, G.-J.E. (2020) Application of spectroscopic and multispectral imaging technologies on the assessment of ready-to-eat pineapple quality: A performance evaluation study of machine learning models generated from two commercial data analytics tools. Computers and Electronics in Agriculture 175, 105529.
  3. Papadopoulou, O.S., Iliopoulos, V., Mallouchos, A., Panagou, E.Z., Chorianopoulos, N., Tassou, C.C., Nychas, G.-J.E. (2020) Spoilage potential of Pseudomonas (P. fragi, P. putida) and LAB (Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus sakei) strains and their volatilome profile during storage of sterile pork meat using GC/MS and data analytics. Foods 9, 633.
  4. Kazou, M., Tzamourani, A., Panagou, E.Z., Tsakalidou, E. (2020) Unraveling the microbiota of natural black cv. Kalamata fermented olives through 16S and ITS metataxonomic analysis. Microorganisms 8, 672.
  5. Spyrelli, E.D., Doulgeraki, A.I., Argyri, A.A., Tassou, C.C., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2020) Implementation of multispectral imaging (MSI) for microbiological quality assessment of poultry products. Microorganisms 8, 552.
  6. Christofi, S., Malliaris, D., Katsaros, G., Panagou, E.Z., Kallithraka, S. (2020) Limit SO2 content of wines by applying High Hydrostatic Pressure. Innovative Food Science and Emerging Technologies 62, 102342.
  7. Lytou, A.E., Renieri, C.T., Doulgeraki, A., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z. (2020) Assessment of the microbiological quality and safety of marinated chicken products from Greek retail outlets. International Journal of Food Microbiology 320, 108506.
  8. Tryfinopoulou, P., Chourdaki, A., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z. (2020) Competitive yeast action against Aspergillus carbonarius growth and ochratoxin A production. International Journal of Food Microbiology 317, Article number 108460.
  9. Pavli, F., Gkana, E., Adebambo, O., Karatzas, K.A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) In vitro screening of γ-aminobutyric acid and autoinducer-2 signalling in lactic acid bacteria exhibiting probiotic potential isolated from natural black Conservolea olives. Foods 8, 640.
  10. Lytou, A.E., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) Volatilomics for food quality and authentication. Current Opinion in Food Science 28, 88-95.

CV_Panagou_EN.pdf, CV_Panagou_GR.pdf