Ευστάθιος Πανάγου

Ευστάθιος Πανάγου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294696
null
stathispanagou@aua.gr

Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών τον Ιανουάριο του 1998. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cranfield University του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 1990-1991 όπου απέκτησε δίπλωμα Master of Science στο γνωστικό αντικείμενο ‘Postharvest Technology’. Στη συνέχεια πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ ως επιστημονικό προσωπικό. Το Νοέμβριο του 2006 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ποσοτική Μικροβιολογία’. Έχει συμμετοχή σε 15 ερευνητικά προγράμματα (σε 2 ως επιστημονικός υπεύθυνος), 9 εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και 6 από εθνικούς φορείς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (α) τη μικροβιακή οικολογία ζυμούμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις επιτραπέζιες ελιές, (β) την εφαρμογή ταχέων αναλυτικών τεχνικών στην αξιολόγηση της αλλοίωσης των τροφίμων σε συνδυασμό με πολυμεταβλητές μεθόδους ανάλυσης, (β) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή της συμπεριφοράς των μικροοργανισμών σε διαφορετικά οικοσυστήματα τροφίμων. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 99 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του Science Citation Index, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2000 ετεροαναφορές σύμφωνα με τη βιβλιογραφική βάση αναζήτησης Scopus (www.scopus.com) καθώς και 11 κεφάλαια σε βιβλία.


CV Panagou_full.pdf, CV Panagou_full_el.pdf