Απόστολος Κουτίνας

Απόστολος Κουτίνας
Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων
2105294729
null
akoutinas@aua.gr
Εικόνα: Apostolis Koutinas

Δρ Αποστόλης Α. Κουτίνας
Λέκτορας Σχεδιασμού Βιομηχανιών Τροφίμων

Διεύθυνση
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55
Τηλ. / Fax: 210-5294729
e -mail: akoutinas@aua.gr

 

Ο Δρ. Κουτίνας αποφοίτησε το 1997 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το διάστημα 1998-2002 εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Βιοχημική Μηχανική στο Department of Chemical Engineering του UMIST (Manchester, UK) με θέμα «Evaluation of a process to produce a generic fermentation feedstock from wheat». Την περίοδο2002 - 2008 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής(Research Associate) στo Satake Centre for Grain Process Engineering (School of Chemical Engineering and Analytical Science, University of Manchester, UK). Τον Ιανουάριο του 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Σχεδιασμό Βιομηχανιών Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη πρότυπων και βιώσιμων βιοδιυλιστηρίων που θα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πρώτες ύλες (π.χ. αγροτικά προϊόντα ή απορρίματα όπως και απόβλητα ή υποπροϊόντα της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων) για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών, χημικών και τροφίμων. Ο Δρ. Κουτίνας θα αναπτύξει ολοκληρωμένες διεργασίες που θα οδηγούν από την αρχική πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό της μονάδας και τεχνοοικονομική μελέτη. 
 
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Wang R., Shaarani SM, Godoy LC, Melikoglu M, Vergara CS, Koutinas A, Webb C. 2010. Bioconversion of rapeseed meal for the production of a generic microbial feedstock. Enzyme and Microbial Technology 47, 77-83. 
  2. Xu Y, Wang R-H, Koutinas AA, Webb C. 2010. Microbial biodegradable plastic production from a wheat-based biorefining strategy. Process Biochemistry 45, 153-163
  3. Dorado MP, Lin SKC, Koutinas A, Du C, Wang R, Webb C. 2009. Cereal-based biorefinery development: Utilisation of wheat milling by-products for the production of succinic acid. Journal of Biotechnology 143, 51-59
  4. Satakarni M, Koutinas AA, Webb C, Curtis R. 2009. Enrichment of fermentation media and optimization of expression conditions for the production of EAK16 peptide as fusions with SUMO. Biotechnology and Bioengineering 102, 725-735
  5. Lin SKC, Du C, Koutinas A, Wang R-H, Webb C. 2008. Substrate and product inhibition kinetics in succinic acid production by Actinobacillus succinogenes. Biochemical Engineering Journal 41, 128-135
  6. Arifeen N, Wang R-H, Kookos IK, Webb C, Koutinas AA. 2007. Process design and optimization of novel wheat-based continuous bioethanol production system. Biotechnology Progress 23, 1394-1403
  7. Wang R-H, Koutinas AA, Campbell GM. 2007. Dry processing of oats – Application of dry milling. Journal of Food Engineering 82, 559-567
  8. Koutinas AA, Arifeen N, Wang R, Webb C. 2007. Cereal-based biorefinery development: Integrated enzyme production for cereal flour hydrolysis. Biotechnology and Bioengineering97, 61-72
  9. Koutinas AA, Malbranque F, Wang R-Η, Campbell GM, Webb C. 2007. Development of an oat-based biorefinery for the production of lactic acid by Rhizopus oryzae and various value-added co-products. Journal of Agricultural and Food Chemistry 55, 1755-1761
  10. Koutinas AA, Wang R–H, Webb C. 2004. Restructuring upstream bioprocessing: Technological and economical aspects for the production of a generic microbial feedstock from wheat. Biotechnology and Bioengineering 85, 524-538

CV_Dr_Apostolis_Koutinas_11_13.pdf