Αικατερίνη Μοσχοπούλου

Αικατερίνη Μοσχοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294680
2105294672
catmos@aua.gr

CV Moschopoulou_EN_May_2016.pdf