Ηλίας Γραμματίκας

Ηλίας Γραμματίκας
Γεωργοκτηνοτρόφος ΔΕ - Τυροκόμος
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294678
iliasgrammatikas@aua.gr