Θεόδωρος Πάσχος

Θεόδωρος Πάσχος
Ειδικός Γαλακτοκόμος Τυροκόμος ΔΕ - Ε.Τ.Ε.Π.
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294678
teopas@aua.gr