Πέτρος Ταραντίλης

Πέτρος Ταραντίλης
Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294262
2105294265
ptara@aua.gr
Εικόνα: Petros Tarantilis

Παρούσα θέση

Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (ΦΕΚ 1281/14.12.16)

Γνωστικό αντικείμενο: Ενόργανη Χημική Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων. (ΦΕΚ 2049/14.6.17)

Προηγούμενες θέσεις – Επαγγελματική Εμπειρία

 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας, Ειδικός Επιστήμων (βάσει των Π.Δ. 407/80 και Ν. 1268/82),  στο Εργαστήριο Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997-2016).
 • Ωρομίσθιος Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας (1994-1998).
 • Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1997-1998).
 • Εκπαιδευτής σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) (1993-2000).
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και Υγιεινής (HACCP) των Τροφίμων (1990-2000).

 Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος

Ανάλυση φυτικών προϊόντων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, τροφίμων και μικροοργανισμών με χρωματογραφικές μεθόδους (TLC, CC, GC-MS, HPLC-UV/Vis-MS), ταυτοποίηση των συστατικών τους με φασματοσκοπικές μεθόδους (UV-Vis, FT-IR, FT-Raman, NMR) και μελέτη της βιολογικής δραστικότητας.

Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμός της ποιότητας, νοθείας και αυθεντικότητας (βοτανική και γεωγραφική προέλευση) προϊόντων.

Ερευνητικά Προγράμματα (τρέχοντα)

 • Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή. QuaAuthentic - T1EDK-05678. «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων. Antiox-plus Τ1ΕΔΚ-04267. «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Αξιοποίηση αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών για την Παρασκευή εντομοπροστατευτικών σε καλλιέργειες κηπευτικών. ΑιΘΕΝτοΟΛ Τ2ΕΔΚ-03105 «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υποέργα του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ:

 • Εμβληματική δράση «Οι δρόμοι της ελιάς»
 • Εμβληματικής δράσης «Οι δρόμοι της Μέλισσας»
 • Εμβληματική δράση «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων»

Δημοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και διεθνής αναγνώριση (Scopus 2020.10.18)

Σύνολο δημοσιευμάτων: 138, τα έτη 2016-2020: 37

Ερευνητικά άρθρα (Article): 123

Ερευνητικά άρθρα από Συνέδρια (Conference Paper): 10

Άρθρα Ανασκόπησης(Review): 5

h-index : 41Ετεροαναφορές του δημοσιευμένου έργου: 5116, τα έτη 2016-2020: 2412

Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις Εργασιών σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων: 88

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6604097196

https://scholar.google.com/citations?user=8Ba6RXcAAAAJ&hl=en

Most cited Articles

 1. Bourassa, P., Kanakis, C.D., Tarantilis, P., Pollissiou, M.G., Tajmir-Riahi, H.A. Resveratrol, genistein, and curcumin bind bovine serum albumin (2010) Journal of Physical Chemistry B, 114 (9), pp. 3348-3354. DOI: 10.1021/jp9115996
 2. Tarantilis, P.A., Tsoupras, G., Polissiou, M. Determination of saffron (Crocus sativus L.) components in crude plant extract using high-performance liquid chromatography-UV-visible photodiode-array detection-mass spectrometry (1995) Journal of Chromatography A, 699 (1-2), pp. 107-118. DOI: 10.1016/0021-9673(95)00044-N
 3. Kanakis, C.D., Hasni, I., Bourassa, P., Tarantilis, P.A., Polissiou, M.G., Tajmir-Riahi, H.-A. Milk β-lactoglobulin complexes with tea polyphenols (2011) Food Chemistry, 127 (3), pp. 1046-1055. DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.01.079
 4. Fasseas, M.K., Mountzouris, K.C., Tarantilis, P.A., Polissiou, M., Zervas, G. Antioxidant activity in meat treated with oregano and sage essential oils (2008) Food Chemistry, 106 (3), pp. 1188-1194. DOI: 10.1016/j.foodchem.2007.07.060
 5. Kimbaris, A.C., Siatis, N.G., Daferera, D.J., Tarantilis, P.A., Pappas, C.S., Polissiou, M.G. Comparison of distillation and ultrasound-assisted extraction methods for the isolation of sensitive aroma compounds from garlic (Allium sativum) (2006) Ultrasonics Sonochemistry, 13 (1), pp. 54-60. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2004.12.003
 6. Kanakis, C.D., Tarantilis, P.A., Polissiou, M.G., Diamantoglou, S., Tajmir-Riahi, H.A. Antioxidant flavonoids bind human serum albumin (2006) Journal of Molecular Structure, 798 (1-3), pp. 69-74. DOI: 10.1016/j.molstruc.2006.03.051
 7. Alissandrakis, E., Daferera, D., Tarantilis, P.A., Polissiou, M., Harizanis, P.C. Ultrasound-assisted extraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey (2003) Food Chemistry, 82 (4), pp. 575-582. DOI: 10.1016/S0308-8146(03)00013-X
 8. Tarantilis, P.A., Polissiou, M.G. Isolation and Identification of the Aroma Components from Saffron (Crocus sativus) (1997) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45 (2), pp. 459-462. DOI: 10.1021/jf960105e
 9. Kanakis, C.D., Tarantilis, P.A., Tajmir-Riahi, H.A., Polissiou, M.G. Crocetin, dimethylcrocetin, and safranal bind human serum albumin: Stability and antioxidative properties (2007) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (3), pp. 970-977. DOI: 10.1021/jf062638l
 10. Tarantilis, P.A., Polissiou, M., Manfait, M. Separation of picrocrocin, cis-trans-crocins and safranal of saffron using high-performance liquid chromatography with photodiode-array detection (1994) Journal of Chromatography A, 664 (1), pp. 55-61. DOI: 10.1016/0021-9673(94)80628-4

 

18.10.2020


Tarantilis Petros-CV-GR-2020-10-18.pdf, Tarantilis - CURRICULUM VITAE- EN-2020-10-18.pdf