Βιολέτα Κωνσταντίνου-Κόκοτου

Βιολέτα Κωνσταντίνου-Κόκοτου
Καθηγήτρια
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294261
2105294265
vikon@aua.gr
Εικόνα: Violetta Constantinou

CV ConstantinouV.pdf, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2020site.pdf