Κωνσταντίνος Γεωργίου

Κωνσταντίνος Γεωργίου
Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294248
2105294265
cag@aua.gr

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητή

https://goo.gl/19ystw  www.aua.gr/georgiou

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ    :  Γεννημένος στην Αθήνα το 1961, έγγαμος, δύο τέκνα (γεν. 2006 & 2008).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     :  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855, τηλ. 210-5294248, fax 210-5294265, κιν. 6944394101           

                             e-mail: cag@aua.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ         :  1. Διδακτορικό Δίπλωμα Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

                                 1990.

                             2. Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984.

ΓΛΩΣΣΕΣ         :  Αγγλικά

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: C, Basic, Assemply, Cobol and LabView.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής 2009-, Αναπληρωτής   Καθηγητής 2001-2009, Επίκουρος Καθηγητής, 1995-2001
 2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 2001-2005.
 3. Νοσοκομείο Αγία Ελένη, υπεύθυνος Βιοχημικών και Ενζυμοανοσοχημικών Αναλύσειων Αθήνα 1991 - 1995.
 4. Εκπαίδευση σε Προγραμματισμό και Ανάλυση, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, 1987-1988.
 5. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, υπότροφος του ΙΚΥ, Flow Injection Analysis, 1986-1990.
 6. Εργαστήριο Πολεμικής Αεροπορίας, Ανάλυση Καυσίμων και Λιπαντικών, Ελευσίνα 1985-1986.
 7. Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλών Θερμοκρασιών, υπότροφος της ΓΓΕΤ Surface Enhanced Raman Spectroscopy, 1984-1985.
 8. Kern Forsung Anlage (KFA), υπότροφος της DAAD, Εκπαίδευση με τον Καθηγητή H.W. Nurnberg, Βολταμμετρικές Τεχνικές, Julich, Γερμανία 1982.

 

Συνεργασία με Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

 1. Γ. Δανέζη, υπότροφο του ΙΚΥ, 3/2017-σήμερα. “Η στοιχειακή μεταβολομική στην αυθεντικότητα γάλακτος και προϊόντων αυτού”
 2. M. Tsountsaeva, υπότροφο του NATO, 1/2005-3/2005. Σημερινή θέση: Researcher, Laboratory of Chemical Analysis, Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Sciences.
 3. Y. Makarovska, υπότροφο του NATO, 3/2005-5/2005. Σημερινή θέση: Researcher, University of Antwerp - Department of Chemistry - Micro- and Trace Analysis Center, Belgium
 4. N. Θωμαΐδη, υπότροφο του ΙΚΥ, 1/1998-1/1999. Σημερινή θέση: Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Παν. Αθηνών.

Διδακτορικές Διατριβές

 1. Κλινικοί αναλυτές στο εργαστήριο τροφίμων: Ποιοτικός έλεγχος ελαίων, Kωνσταντίνου Γκλιάτη Αναμένεται το 2019.
 2. Ανάλυση ιχνοστοιχείων και σπανίων γαιών για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης τροφίμων με ICP-MS, Σ. Δριβέλος, Αναμένεται το 2018.
 3. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των λιγνανών του σησαμέλαιου, Ευ. Ιωάννου, Αναμένεται το 2018.
 4. Fluidics automation in analytical chemistry, Ευστ. Βασιλείου, 2016.
 5. Αυθεντικότητα τροφίμων: Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό σπανίων γαιών ως δείκτη γεωγραφικής προέλευσης, Γ. Δανέζης, 2016.
 6. Development of advanced fluidic analysers for food processing, L. Lekawska, Marie Curie Scholar: 2013.
 7. Development of microbial biosensors for food ingredient assessment, J. Lukasiak, Marie Curie Scholar: 2013.
 8. Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοφωταυγών κυτταρικών βιοαισθητήρων για εκτίμηση τοξικότητας με την τεχνική εισαγωγής δείγματος σε ροή, Ευστ. Κωμαίτη, 2011.
 9. Φθορισμομετρία σύγχρονης σάρωσης: εκτίμηση ποιότητας λιπών & ελαίων, Κ. Πουλλή, 2009.
 10. Μέθοδοι προσδιορισμού ολικής αντιοξειδωτικής  ενεργότητας, Αικ. Μηνιώτη, 2009
 11. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων με τη φασματοσκοπία raman, Στ. Σκούλικα, υπότροφου του ΙΚΥ: 2001.
 12. Ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων μεθόδων προσδιορισμού χαρακτηριστικών ποιότητας ελαιολάδου με την τεχνική της εισαγωγής δείγματος σε ροή, Π. Νούρου, 2001.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 1. Στοιχειακή Μεταβολομική https://goo.gl/PoGfLb
 2. Αυθεντικότητα Τροφίμων
 3. Φθορισμομετρία, χημειο- & βιο-φωταύγεια
 4. Βιοαισθητήρες
 5. Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης
 6. Ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου - Παράμετροι οξειδωτικής καταπόνησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Updatest, new testing technologies for the food sector, EU, Erasmus KA2, 50.000 €. (Συνολικός προϋπολογισμός 400.000 €) Development and testing educational material. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2016-2018. http://updatest.eu/updatest-project/description/
 2. LeanGreenFood-Enzyme technology for Lean and Green food processing, EU, Marie Curie ITN, 628.922 €, (Συνολικός προϋπολογισμός 2.000.000 €) Research coordinator, analytical chemistry workpackage leader and Member of the Supervisory Board. 2009-2013.
 3. Ολική αντιοξειδωτική ενεργότητα, ελεύθερες ρίζες και βαρέα μέταλλα στο ελαιόλαδο: δείκτες βιολογικής αξίας, σταθερότητας και γεωγραφικής προέλευσης, ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003, 130.000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2005-2008.
 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοφωταυγών κυτταρικών βιοαισθητήρων για εκτίμηση τοξικότητας, Χρηματοδότηση Υπουργείο Παιδείας, Πυθαγόρας ΙΙ, 80.000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2005-2007.
 5. Μελέτη τοξικότητας στραγγισμάτων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με βιοδοκιμές: συσχέτιση αποτελεσμάτων βιοδοκιμών – αποτελεσμάτων αναλύσεων πολλαπλών παραμέτρων με χρήση χημειομετρικών τεχνικών, Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, 275.000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2002-2005. Tμήμα του Προγράμματος Εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.  2.000.000 €.
 6. Rapid spectroscopic methods for assessment of olive oil quality and adulteration, SPECTRAOIL, Διακρατικό Ελλάδας-Ρουμανίας, 15.000 €, Επιστημονικός Υπεύθυνος, ΓΓΕΤ, 2012-2014.
 7. Κυτταρικοί βιοαισθητήρες, ΓΓΕΤ, διακρατικό Ελλάδος-Σερβίας, 11.150 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2004-2006.
 8. Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοφωταυγών κυτταρικών βιοαισθητήρων για εκτίμηση τοξικότητας: αλδεϋδικές ενώσεις,  Εμπειρίκειον Ίδρυμα, 7.000 €, Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2007-2009.
 9. Ανάπτυξη και αξιολόγηση πλήρως αυτοματοποιημένου αναλυτή εισαγωγής δείγματος σε ροή βασιζόμενου σε βιοαισθητήρα για ταχεία ανίχνευση οργανοφοσφωρικών φυτοφαρμάκων σε γεωπονικά δείγματα, ΓΓΕΤ, διακρατικό Ελλάδος-Ουκρανίας, 14.700 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2001-2003.
 10. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων εισαγωγής δείγματος σε ροή για προσδιορισμούς ολικής αντιοξειδωτικής ενεργότητας – εφαρμογές σε γεωπονικά δείγματα, ΓΓΕΤ, διακρατικό Ελλάδος-Ισπανίας, 11.700 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2000-2001.
 11. Ανάπτυξη νέας αυτοματοποιημένης φασματοφωτομετρικής μεθόδου με την τεχνική Parallel Flow Injection για προσδιορισμό μηλονικής διαλδεύδης σε ελαιόλαδο, Ε.Ε. ΓΠΑ, 5.900 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος, 1998-1999.

Συμμετοχή σε προγράμματα

1. Βιολογική ολιστική προσέγγιση της δυναμικής μορφής επιβίωσης παθογόνων βακτηριακών  σχηματισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, (Συνολικός προϋπολογισμός 600.000€) Μέλος της Κύριας Ερευνητικής Ομάδας, 2010-2014.

2. Προσδιορισμός σπανίων γαιών και ιχνοστοιχείων σε βιολογικά δείγματα. Πανελλαδική μελέτη διατροφής και υγείας σχέδιο δράσης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας στον τομέα της διατροφής, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (Συνολικός προϋπολογισμός 2.941.541,50 €), Υπουργείο Υγείας, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας 2012-2015.

3. Biosensors for the assay of quality control of foods, Χρηματοδότηση Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρόγραμμα Agriculture and Fisheries, 130.000 €. Συνεργαζόμενος Ερευνητής, 1997-1999.

4. Reinforcing of nanotechnology and functional materials centre at faculty of technology and metalurgy, University of Belgrade, NANOTECH FTM FP7-REGPOT-2009-1, FP 7 Programme, European Union, total budget 1.298.774 €, Networking partner, 2010-2012.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙOΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1.  Game meat authentication through Rare Earth Elements fingerprinting, G. P. Danezis, A. C. Pappas, E. Zoidis, G. Papadomichelakis, I. Hadjigeorgiou, P. Zhang, V. Brusic, C. Α. Georgiou, Analytica Chimica Acta, 991, p. 46-57, 2017.
 2. Evaluation of different types of calcined magnesites as feed supplement in small ruminant, E. Tsiplakou, A.C. Pappas, C. Mitsiopoulou, M. Georgiadou, C.A. Georgiou, G. Zervas, Small Ruminant Research, 149, p. 188-195, 2017.
 3. Elemental Metabolomics, Zhang P, Georgiou CA, Brusic V, Briefings in Bioinformatics, DOI https://doi.org/10.1093/bib/bbw131, 2017.
 4. Food Authentication: Techniques, Trends & Emerging Approaches, G. P. Danezis, A. S. Tsagkaris, F. Camin, V. Brusic, C. A. Georgiou, Trends in Analytical Chemistry, 85; 123-132, 2016.
 5. Food Authentication Prospects, G. P. Danezis, A. S. Tsagkaris, V. Brusic, C. A. Georgiou, Current opinion in Food Science, Issue title: Innovations in Food Science, 10, 22-31, 2016 invited opinion article.
 6. Rare earth elements minimal harvest year variation facilitates robust geographical origin discrimination: The case of PDO (Protected Designation of Origin) "Fava Santorinis", S. A. Drivelos, G. P. Danezis, S. A. Haroutounian, C. A. Georgiou, Food Chemistry, 213, 238-245, 2016.
 7. Enzymatic spectrophotometric reaction rate determination of aspartame, K.T. Trifković, L. Łękawska-Andrinopoulou, B.M. Bugarski, C.A. Georgiou, Hemijska Industrija, 69 (4), 355-359, 2015.
 8. Data fusion for food authentication: Combining rare earth elements and trace metals to   discriminate PDO "Fava Santorinis" from other yellow split peas using chemometric tools, S. A. Drivelos, K. Higgins, J. H. Kalivas, S. A. Haroutounian, C.A. Georgiou, Food Chemistry, 165, 316-322, 2014. 
 9. Food adulteration analysis without laboratory prepared or determined reference food adulterant values, J.H. Kalivas, C.A. Georgiou, M. Moira, I. Tsafaras, E.A. Petrakis, G.A. Mousdis, Food Chemistry 148, 289-293, 2014.
 10.  Bacterial reporter strains for d-xylose content analysis in arabinoxylans, J. Łukasiak, K. Olsen, C. A. Georgiou, D. G. Georgakopoulos, European Food Research and Technology,238 (2), 275-283, 2014.
 11.  Bioluminescence and ice-nucleation microbial biosensors for l-arabinose content analysis in arabinoxylans, J. Łukasiak, K. Olsen, C. A. Georgiou, D. G. Georgakopoulos, European Food Research and Technology, 237 (3), 1-8, 2013.
 12.  The role of selenium in cadmium toxicity: Interactions with Essential and Toxic Elements, A.C. Pappas, A. Al-waeli, E. Zoidis, C. A. Georgiou, K. Fegeros, G. Zervas, British Poultry Science, 53 (6), 817-827, 2013.
 13.  Hydrotreating of straight-run gas oil blended with FCC naphtha and light cycle oil Fuel Processing Technology, Z. Dukanovica, S. B. Glisicb, V. J. Cobanina, V. Gagica, C. A. Georgiou, A. M. Orlovicb, Fuel Processing Technology, 106, 160-165, 2013.
 14.  Sustainable production of pectin from lime peel by high hydrostatic pressure treatment, M.  Naghshineh, K. Olsen and C.A. Georgiou, Food Chemistry, 136(2), 472-478, 2013.
 15.  A review of multi-element analysis and multi-isotope ratio coupled with chemometric tools for the determination of the geographical origin of food and beverages in the European Union, S. A. Drivelos, C. A. Georgiou, Trends in Analytical Chemistry, 40, 38-51, 2012.
 16. Development of an L-Rhamnose bioluminescent microbial biosensor for analysis of food     ingredients, J. Lukasiak, C.A. Geogiou, K. Olsen, D.G. Georgakopoulos, European food research and technology, 235(3), 573-579, 2012.
 17. Geographical characterization of Greek olive oils using rare earth elements content and supervised chemometric techniques, Ε. Farmaki, N. Thomaidis, E. Minioti, E. Ioannou, C. Georgiou, C. Efstathiou, Analytical Letters, 45(8), 920-932,  2012.
 18.   Updating a synchronous fluorescence spectroscopic virgin olive oil adulteration calibration to a new geographical region, M.R. Kunz, J. Ottaway, J.H. Kalivas, C.A. Georgiou, G.A. Mousdis, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59, 1051-1057, 2011.
 19.  Iron or zinc dialyzability obtained from a modified in vitro digestion procedure compare well with iron or zinc absorption from meals, K. Argyri, E. Theophanidi, A. Kapna, C. Staikidou, G. Pounis, M. Komaitis, C. Georgiou, M. Kapsokefalou, Food Chemistry, 127, 716-721, 2011.
 20.  Influence of organic selenium supplementation on the accumulation of toxic and essential trace elements involved in the antioxidant system of chicken, A.C. Pappas, E. Zoidis, C.A. Georgiou, N. Demiris, P.F. Surai, K. Fegeros, Food Additives & Contaminants, 28, 446-454, 2011.
 21.  Comparison of different tests used in mapping the Greek virgin olive oil production for the determination of its total antioxidant capacity, A.S. Minioti, C.A. Georgiou, Grasas Y Aceites, 61, 45-51, 2010.
 22.   Selenium affects the expression of GPx4 and catalase in the liver of chicken, E. Zoidis, A.C. Pappas, C.A. Georgiou, Ε. Komaitis, K. Feggeros, Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 155, 294-300, 2010.
 23.  Development of a fully automated flow injection analyzer implementing bioluminescent biosensors for water toxicity assessment, E.M. Komaitis, E.G. Vasilioy, G. Kremmydas, D.G. Georgakopoulos, C.A. Georgiou, Sensors, 10, 7089-7098, 2010.
 24.   Synchronous fluorescence spectroscopy: tool for monitoring thermally stressed edible oils, K.G. Poulli, N.V. Chantzos, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 8194-201, 2009.
 25.  Monitoring olive oil oxidation under thermal and uv stress through synchronous fluorescence spectroscopy and classical assays, K.G. Poulli, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, Food Chemistry, 117, 499-503, 2009.
 26.   High throughput flow injection bioluminometric method for olive oil antioxidant capacity, A.S.Minioti, C.A. Georgiou, Food Chemistry, 109, 455-461, 2008.
 27.   A standard addition method to assay the concentration of biologically interesting polyphenols in grape berries by reversed-phase HPLC, A-V. Sakkiadi, C.A. Georgiou and S.A. Haroutounian, Molecules, 12, 2259-2269, 2007.
 28.   Hydrogen peroxide assessment in exhaled breath condensate: condensing equipment – rapid flow injection chemiluminescence method, E.G. Vasiliou, Y.M. Makarovska, I.A. Pneumatikos, N.V. Lolis, E.A. Kalogeratos, E.K. Papadakis, C.A. Georgiou, Journal of the Brazilian Chemical Society, 18, 1040-1047, 2007.
 29.  Derivatizartion reaction of biogenic amines with tetrabromophenol-pthalein ethyl ester: thermospectrophotometric study of products, N.D. Demiris, E.P. Labrinea and C.A. Georgiou, Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 6, 2543-2549, 2007.
 30.  Rapid synchronous fluorescence method for virgin olive oil adulteration assessment, K.G. Poulli, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, Food Chemistry, 105, 369-375, 2007.
 31.  Synchronous fluorescence spectroscopy for quantitative determination of virgin olive oil adulteration with sunflower oil, K.G. Poulli, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 386, 1571-1575, 2006.
 32.  Classification of edible and lampante virgin olive oil based on synchronous fluorescence and total luminescence spectroscopy, K.G. Poulli, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, Analytica Chimica Acta, 542, 151, 2005.
 33.  Rapid, fully automated flow injection antioxidant capacity assay, E.P. Labrinea and C.A. Georgiou, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 4341-4346, 2005.
 34.  Early-warning electrochemical biosensor system for environmental monitoring based on enzyme inhibition, S. Dzyadevych, V. Arkhypova, N. Jaffrezic-Renault, C. Martelet, J-M. Chovelon, C. Georgiou and A. Soldatkin, Sensors and Actuators, B, 105, 81, 2005.
 35.  Stopped-flow method for assessment of pH and timing effect on the abts total antioxidant capacity assay, E.P. Labrinea and C.A. Georgiou, Analytica Chimica Acta, 526, 63, 2004.
 36.  Bioluminescent whole cell biosensors, C.A. Georgiou and B. Bugarski, Chemical Industry, 30, 103-107, 2004.
 37.  Analytical chemistry in balkan and east mediterranean countries during 1994-2001, N. S. Thomaidis, C.A. Georgiou and A.C. Calokerinos, Analytica Chimica Acta, 505, 3, 2004.
 38.  Rapid, non invasive quantitative determination of acyclovir in pharmaceutical solid dosage forms through their pvc-blister package by solid-state ft-raman spectroscopy, S.G. Skoulika and C.A. Georgiou, Applied Spectroscopy, 57, 407, 2003.
 39.  Flow injection analysis system for l-lysine estimation in  foodstuffs using a biosensor based on  lysine oxidase immobilization on a gold-poly(m-phenylenediamine) electrode, M.H. Divritsioti, I.D. Karalemas, C.A. Georgiou  and D.S. Papastathopoulos, Analytical Letters, 36, 1939, 2003.
 40.  Developements in monitoring methods for nutrient solutions, C.A. Georgiou, Proceedings of the International Fertiliser Society No: 530, ISBN 0853101663,p. 263-282, 2003.
 41.  Analytical raman spectroscopy, C.A. Georgiou, Journal of Institute of Science and Technology of Balikesir University, 4, 74-79, 2002.
 42.  Olive oil anisidine value determination by flow injection, E.P. Labrinea, N.S. Thomaidis and C.A. Georgiou, Analytica Chimica Acta, 448, 201-206, 2001.
 43.  Rapid quantitative determination of ciprofloxacin in pharmaceuticals using solid-state ft-raman spectroscopy, S.G. Skoulika and C.A. Georgiou, Applied Spectroscopy, 55, 1259-1265, 2001.
 44.  Analytical chemistry in the European Union during 1993-1999: an appraisal on the basis of papers abstracted in analytical abstracts, C.A. Georgiou and N.S. Thomaidis, Trends in Analytical Chemistry, 20, 462, 2001.
 45.  Olive oil analysis by flow injection, C.A. Georgiou, Journal of the Institute of Science and Technology of Balikesir University, 3, 20-33, 2001.
 46.  Construction of a l-lysine biosensor by immobilizing lysine oxidase on a gold-poly(o-phenylenediamine) electrode, J.D. Karalemas, C.A. Georgiou and D.S. Papastathopoulos, Talanta, 53, 391, 2000.
 47.  Enzymatic spectrophotometric reaction rate determination of glucose in fruit drinks and carbonated beverages. an analytical chemistry laboratory experiment for food science oriented students. A-M.G. Vasilarou and C.A. Georgiou, Journal of Chemical Education, 77, 1327, 2000.
 48.  Determination of olive oil 2-thiobarbituric acid reactive substances by parallel flow injection, P.G. Nouros, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, Analytica Chimica Acta, 417, 119, 2000.
 49.  Univariate and multivariate calibration for the quantitative determination of methyl-parathion in pesticide formulations by ft-raman spectroscopy, S.G. Skoulika and C.A. Georgiou, Applied Spectroscopy, 54, 747, 2000.
 50.  FT-Raman spectroscopy: analytical tool for routine analysis of diazinon in pesticide formulations, S.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, Talanta, 51, 599, 2000.
 51.  Direct parallel flow injection multichannel spectrophotometric determination of olive oil iodine value, N.S. Thomaidis and C.A. Georgiou, Analytica Chimica Acta, 405, 239, 2000.
 52.  Rapid quantitative analysis of organophosphorus pesticide formulations by FT-Raman spectroscopy, S.G. Skoulika, C. A. Georgiou and M. G. Polissiou, Invited paper, Internet Journal of Vibrational Spectroscopy [www.ijvs.com] Vol.4, Ed. 3, 2000.
 53.  Edible oil analysis by flow injection, N.S. Thomaidis and C.A. Georgiou, Invited paper, Laboratory Automation and  Information Management, 34, 101, 1999.
 54.  Quantitative determination of fenthion in pesticide formulations by ft-raman spectroscopy, S.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, Applied Spectroscopy, 53, 1470, 1999.
 55.  Automated flow injection gradient technique for binding studies of micromolecules to proteins using potentiometric sensors: application to bovine serum albumin with anilinonaphthalenesulfonate probe and drugs, M.E. Georgiou, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analytical Chemistry, 71, 2541, 1999.
 56.  Direct parallel flow injection multichannel spectrophotometric determination of olive oil peroxide value, P.G. Nouros, C.A. Georgiou and M.G Polissiou, Analytica Chimica Acta, 389, 239, 1999.
 57.  Rapid automated spectrophotometric competitive complexation studies of drugs with cyclodextrins using the flow injection gradient technique: tricyclic antidepressant drugs with a-cyclodextrin, M.E. Georgiou, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analyst, 124, 391, 1999.
 58.  Interaction of β-cyclodextrin with unsaturated and saturated straight chain fatty acid anions studied by phenolphthalein displacement, C.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 34, 85, 1999.
 59.  Automated flow injection spectrophotometric non-aqueous titrimetric determination of the free fatty acid content of olive oil, P.G. Nouros, C.A. Georgiou and M. Polissiou, Analytica Chimica Acta, 351, 291, 1997.
 60.  Flow injection gradient tech­nique in spectrophotometric determination of formation constants of micro­molecu­le‑cyclodextrin complexes, M.E. Georgiou, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analytical Chemistry, 67, 114, 1995.
 61.   Automated flow-injection dynamic dialysis technique in the study of drug binding with cyclo­dextrins, E.E. Sideris, C.A. Georgiou, M.A. Koupparis and P.E. Mache­ras, Analytica Chimica Acta, 289, 87, 1994.
 62.  Automated flow-injection technique for use in dissolution studies of sustained-release formulations: application to iron(ii) formulations, C.A. Georgiou, G.N. Valsami, M.A. Koupparis and P.E. Mache­ras, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 12, 635, 1994.
 63.  Automation of the batch method for reaction kinetic studies using flow injection analysis. kinetic study of hydrolysis of n4‑acetylsulfanilamide, acetyl­salicylic acid and phenyl phosphate, M.A. Koupparis, P.I. Anagnostopoulou, C.A. Georgiou and T.P. Hadjiioannou, Analytical Letters, 25, 2305, 1992.
 64.  Use of ion-selective electrodes in kinetic flow injection: deter­mination of phenolic and hydrazino drugs with 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene using a fluoride-selective elec­trode, J.C. Apostolakis, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analyst, 116, 233, 1991.
 65.  Flow-injection stopped-flow kin­etic spectrophoto­me­tric determi­nation of drugs based on micellar-catalysed reac­tion with 1‑fluoro‑2,4‑dinitrobenzene ,C.A. Georgiou, M.A. Koupparis and T.P. Hadjiioannou, Talanta, 38, 689, 1991.
 66.  Construction and evalu­ation of an automated flow injection-stopped flow analyser for multipoint reaction rate spectro­photo­metric methods. determination of ammonia nitrogen, creatinine, and phos­phate, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Journal of Automatic Chemistry, 13, 199, 1991.
 67.  Automated flow injec­tion spectrophotometric determination of para- and meta-substi­tuted phenols of pharmaceutical interest based on their oxidative condensation with 1-nitroso-2-naphthol, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analyst, 115, 309, 1990.
 68.  Automated flow injection spectrophotometric non-aqueous pseudotitrations of amines and their hydrohalide salts, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, Analyst, 113, 755, 1988.
 69.  Development and application of novel flow injection methods in pharmaceutical analysis, C.A. Georgiou, PhD Thesis, University of Athens, Greece, 1990.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Nutritional value & safety of Greek PDO cheeses through elemental metabolomics, G. P. Danezis, A. C. Pappas, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. S. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou, IMA 2017, Heraklion, Greece, September 17-21, 2017.
 2. Multi-element method validation for rare earths, precious metals and trace elements determination through ICP-MS in meat products, G.P. Danezis, A.S. Tsagkaris, A.C. Pappas, E. Zoidis, G. Papadomichelakis, I.E. Hadjigeorgiou and C.A. Georgiou, IMA 2017, Heraklion, Greece, September 17-21, 2017.
 3. Soft Greek PDO cheeses authentication and discrimination from possible imitations using elemental metabolomics, G. P. Danezis, A. C. Pappas, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, A. S. Tsagkaris, K. Sotirakoglou, G. Zervas and C.A. Georgiou, IMA 2017, Heraklion, Greece, September 17-21, 2017.
 4. Determination of rare earth elements in edible mushrooms (Cyclocybe cylindracea and Pleurotus ostreatus) and in their production substrates – Effects on cultivation and quality parameters, G. Koutrotsios, G. P. Danezis, C. Α. Georgiou, G. I. Zervakis, MIKROBIOKOSMOS 2017, Athens, Greece, April 7-9, 2017.
 5. Greek PDO Feta authentication through elemental fingerprinting, G. Danezis, A. C. Pappas, A. Tsagkaris, E. Tsiplakou, E. C. Pappa, M. Zacharioudaki, G. Zervas, C. A. Georgiou, 6th International Congress on Food Technology, Metropolitan Expo Athens, Greece, 18-19 March 2017.
 6. Elemental Metabolomics – Linking Environmental, Food, Nutrition and Health Sciences, P. Zhang 1, C.A. Georgiou 2, V. Brusic 1,3*, 10th International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/ Systems Biology, BGRS/SB2016, Novosibirsk, Russia, 29 August – 2 September, 2016.
 7. Elemental Metabolomics for improving human health, P. Zhang1, C. A. Georgiou2, V. Brusic1,3, Belgrade Bionformatics Conference, BelBI 2016, Belgrade, Serbia, June 20-24, 2016.
 8. Rare earth elements in diabetes: relation to sex, age and dietary habits, A. S. Tsagkaris, G. P. Danezis, S. P. Megremi, S. G. Tzegas, E. J. Kaplani, A. Zampelas and C. A. Georgiou, 1st International Conference on Neutraceuticals and Functional Foods, Kalamata, Greece July 7-9 2016.
 9. Green roof systems as urban biofilters for retaining air pollutants, Kaltsidi Μ. P., Νtoulas N., Danezis G., Tsagkaris A., Georgiou K., Νektarios P. A., 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, June 20-25 2016.
 10. Development and validation of ICP-MS method for the determination of rare earth elements, trace elements and macro-elements in cheese, G. Danezis, A. C. Pappas, E. C. Pappa, , M. Zacharioudaki  A. Tsagkaris, C. Papachristidis, E. Tsiplakou, G. Zervas, C. A. Georgiou, 6th National Metrology Conference, Athens, Greece, 13-14 May 2016.
 11. Development and validation of ICP-MS method for the determination of rare earth elements, trace elements and macro-elements in tomato puree, G. P. Danezis, A. S. Tsagkaris, S. P. Megremi, S. G. Tzegas, E. J. Kaplani, V. Theodoulidou and C. A. Georgiou, 6th National Metrology Conference, Athens, Greece13-14 May 2016.
 12. Organic food authentication - PDO "Tomataki Santorinis" study, G. Danezis, S. Drivelos, A. Tsagkaris, C. Papachristidis, D. Sotirchos, K. Panourgias, S. Roxanis, C.A. Georgiou, Food Chemistry Days 2015, Athens, Greece, November 26-27, 2015.
 13. Seasonal variation of elemental profile in PDO "Tomataki Santorinis", G. Danezis, S. Drivelos, A. Tsagkaris, C. Papachristidis, D. Sotirchos, S. Roxanis, K. Panourgias, C.A. Georgiou, Food Chemistry Days 2015, Athens, Greece, November 26-27, 2015.
 14. Authentication of PDO "Tomataki Santorinis": discrimination from other cherry tomatoes by rare earth & trace elements content through chemometrics, G. Danezis, S. Drivelos, A. Tsagkaris, D. Sotirchos, C.A. Georgiou, EFFOST 2015, Athens, Greece, November 10-12, 2015.
 15. Seasonal variation of rare earth and trace elements in game meat: limnos wild rabbits, G. Danezis, A.C. Pappas, E. Zoidis, C. Papachristidis, C. Vavvas, G. Papadomichelakis, I. Hadjigeorgiou, V. Brusic, C.A. Georgiou, EFFOST 2015, Athens, Greece, November 10-12, 2015.
 16. Authentication of Greek PDO and traditional cheeses through rare earth and trace element profile using chemometrics, G. Danezis, A.C. Pappas, S. Drivelos, E.C. Pappa, M. Zacharioudaki, C. Papachristidis, A. Tsagkaris, E. Tsiplakou, G. Zervas, C.A. Georgiou, EFFOST 2015, Athens, Greece, November 10-12, 2015.
 17. Fluidic biosensor unit prototype featuring sensitivities down to the pM level for early detection of quorum sensing molecules, G. Danezis, M. Moira, C.A. Georgiou, EFFOST 2015, Athens, Greece, November 10-12, 2015.
 18. Rare earth elements & actinides accumulation patterns in game meat, backyard & commercial rabbits, G. Danezis, A. Tsagkaris, E. Zoidis, A.C. Pappas, C. Papachristidis, C. Vavvas, G. Papadomichelakis, I. Hadjigeorgiou, V. Brusic, C.A. Georgiou, IMA 2015, Kalamata, Greece, September 21-24, 2015.
 19. Authentication of game meat through rare earth and trace element profile: The case of Limnos island wild rabbits, G. Danezis, A.C. Pappas, E. Zoidis, C. Papachristidis, C. Vavvas, G. Papadomichelakis, I. Hadjigeorgiou, V. Brusic, C.A. Georgiou, IMA 2015, Kalamata, Greece, September 21-24, 2015.
 20. Mass spectrometry techniques for the control of urban roof gardens contribution in rainwater decontamination, A. Tsagkaris, G. Danezis, C.A. Georgiou, Urban BioRoof conference, September 17-18, Athens, Greece, 2015.
 21. Quality characteristics investigation for wild rabbits of Limnos island, G. Danezis, A.C. Pappas, E. Zoidis, G. Papadomichelakis, M. Spilioti, C. Vavvas, C.A. Georgiou, I. Hadjigeorgiou, EZE 2014, Kiparissia, Greece, October 1-3, 2014.
 22. Organic selenium role in rabbits’ meat quality, E. Zoidis, G. Papadomichelakis, A. Sarfenmpergker-Katafygiotis, D. Terzi, G. Giasemi, G. Danezis, C.A. Georgiou, A.C. Pappas, EZE 2014, Kiparissia, Greece, October 1-3, 2014.
 23. Synchronous fluorescence spectroscopy for the determination of argan oil adulteration with corn oil, F. Mellou, G. Mousdis, C. Georigou, ISEKI_Food 2014, Athens, Greece, May 21-23, 2014.
 24. Bioluminescence and ice nucleation microbial biosensors for monosaccharide content analysis in arabinoxylans, J. Lukasiak, C.A. Geogiou, K. Olsen, D.G. Georgakopoulos, EUROFOODCHEM XVII, Istanbul, Turkey, May 7-10, 2013.
 25. Enzymatic spectrophotometric reaction rate determination of aspartame in carbonated beverages and sweeteners, K. T. Trifković, L. Łękawska, B. M. Bugarski, C. A. Georgiou. III International congress "Engineering, Environment and Materials in Processing Industry", Jahorina, Bosnia-Herzegovina, March 4-6, 2013.
 26. Flow Injection Analyzers for Sustainable Pectin Analysis, L. Łękawska, E. G. Vasiliou, D. G. Georgakopoulos, C. A. Georgiou, XII International Conference on Flow Analysis, Thessaloniki, Greece, September 23-28, 2012.
 27. Green Chemistry Technologies for Pectin Analysis L. Łękawska, D. G. Georgakopoulos, C. A. Georgiou Third International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Skiathos, Greece, October 3-5 2012.
 28. Development of bioluminescent microbial biosensors to monitor enzymatic processing of food  ingredients, J. Lukasiak, C.A. Geogiou, K. Olsen, D.G. Georgakopoulos, Microbiokosmos 4th Annual Conference of the Greek National Initiative "Mikrobiokosmos": Mikrobiokosmos 2011, Ioannina, Greece, 21-23 October 2011.
 29. Updating a synchronous fluorescence spectroscopic virgin olive oil adulteration calibration to a new geographical region, J.H. Kalivas, M.R. Kunz, J. Ottaway, C.A. Georgiou, G.A. Mousdis, 102nd AOCS Annual Meeting & EXPO, Cincinnati, Ohio, USA, May 1 - 4, 2011.
 30. Multivariate calibration for extra virgin olive oil adulteration without reference samples, J. Kalivas, C. A. Georgiou, I. Tsafaras, G. Mousdis, E. Petrakis, National Meeting of the Society for Applied Spectroscopy (SAS), Reno, Nevada, USA. October 2 - 7, 2011.
 31. Using Net Analyte Signal (NAS) to identify an adulterant in extra virgin olive oil, K. Higgins, J. Kalivas, C. Georgiou,  PITTCON, Conference Proceedings, p. 620-625, Atlanta, USA, March 13-18, 2011.
 32. Chemometric characterization of the geographical origin of olive oils due to their rare earth elements content by artificial neural networks and classification trees, E.G. Farmaki, N.S. Thomaidis, K.S. Minioti, E. Ioannou, C.A. Georgiou, C.E. Efstathiou, 7th Aegean Analytical Chemistry Days Conference, Conference Proceedings p. 24, Lesvos, Greece, 29 September – 3 October 2010.
 33. Olive oil quality assessment through synchronous fluorescence spectroscopy, K.I. Poulli, G.A. Mousdis, C.A. Georgiou, 7th Aegean Analytical Chemistry Days Conference, Conference Proceedings p. 21, Lesvos, Greece, 29 September – 3 October 2010.
 34. Classification of Greek extra virgin olive oils according to geographical origin through ICP-MS multielement determination and principal component analysis, E.T. Ioannou, N.S. Thomaidis, C.A. Georgiou, 7th Aegean Analytical Chemistry Days Conference, Conference Proceedings p. 21, Lesvos, Greece, 29 September – 3 October 2010.
 35. Development and optimization of a fully automated flow injection analyzer for aldehydic compounds assessment implementing vibrio fischeri whole cell biosensors, Komaitis E.M., Kamoutsa K.A., Vasiliou E.G., Kremmydas G.F., Georgakopoulos D.G., Georgiou C.A., 7th Aegean Analytical Chemistry Days Conference, Conference Proceedings p. 88, Lesvos, Greece, 29 September – 3 October 2010.
 36. Response of Vibrio fischeri whole cell biosensors to olive oil phenolics: Monitoring Early Oxidation Events during Frying, C.A. Georgiou, E.M. Komaitis, E.G. Vasilioy, G. Kremmydas, D.G. Georgakopoulos, 5th Euro Fed Lipid Congress, Conference proceedings p. 43, 16-19 September 2007, Gothenburg, Sweden.
 37. Mapping trace element content of Greek virgin olive oils from different cultivars and regions through inductively coupled plasma mass spectrometry, K.S. Minioti, K. Poulli, N. Thomaidis, C.A. Georgiou, 6th EuroFed Lipid Congress, Conference Proceedings p. 35, Athens, Greece, 7-10 September 2008.
 38. Synchronous fluorescence spectroscopy and classical assays: Tools for Monitoring Olive Oil Stability, K.I. Poulli, G.A. Mousdis, C.A. Georgiou, 6th EuroFed Lipid Congress, Conference Proceedings p. 240, Athens, Greece, 7-10 September 2008.
 39. Quantitation of virgin olive oil adulteration through synchronous fluorescence spectroscopy, K.I. Poulli, G.A.  Mousdis, C.A. Georgiou, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ, βιβλίο πρακτικών O-17, 7-8 Ιουνίου 2007, Αθήνα.
 40. Assessment of oil quality during frying through v. fischeri whole cell biosensors, E.M. Komaitis, E.G. Vasilioy, D.G. Georgakopoulos, C.A. Georgiou, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ, βιβλίο πρακτικών O-12, 7-8 Ιουνίου 2007, Αθήνα.
 41. Synchronous fluorescence: tool for virgin olive oil adulteration assessment, K.I. Poulli, G.A. Mousdis, C.A. Georgiou, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων 2o Πανελλήνιο Συνέδριο, βιβλίο πρακτικών 162-165, 29-31 Μαρτίου 2007, Αθήνα.  
 42. Response of Vibrio fischeri whole cell biosensors to olive oil phenolics, E. Komaitis, E. Vasilioy, G. Kremmydas, D. Georgakopoulos, C. Georgiou, “Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία  Τροφίμων 2o Πανελλήνιο Συνέδριο, βιβλίο πρακτικών 312-314, 29-31 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 43. Monitoring lipid oxidation events at frying temperatures through total antioxidant capacity assays, N.V. Chantzos, C.A. Georgiou, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων 2o Πανελλήνιο Συνέδριο, βιβλίο πρακτικών 315-317, 29-31 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 44. Flow injection bioluminometric assessment of olive oil total antioxidant capacity, A.S.Minioti, C.A. Georgiou, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία  Τροφίμων 2o Πανελλήνιο Συνέδριο, βιβλίο πρακτικών 310-311, 29-31 Μαρτίου 2007, Αθήνα. 1ο βραβείο αρτιότερης αναρτημένης εργασίας.
 45. Chemical approach to remote sensing, C. A. Georgiou, Invited lecture, Dahlia Greidinger Symposium on Advanced Technologies for Monitoring Nutrient and Water Availability to Plants, 12-14 March 2007, Haifa, Israel.
 46. Phase-field modelling of immobilized yeast cell growth dynamics in Ca-alginate microbeads, I. Pajiz-Lijakovic, M. Plavsic, B. Bugarski, C. A. Georgiou, M. Kanellaki, V. Nedovic, XIVth International Workshop on Bioencapsulation, Workshop Proceedings, p. 390-393, Lausane, CH, 6-7 October 2006.
 47. Application of electrostatic extrusion – flavor encapsulation and controlled release, V. Manojlovic, C.A. Georgiou, V. Nedovic and B. Bugarski, XIVth International Workshop on Bioencapsulation, Workshop Proceedings, p. 375-378, Lausane, CH, 6-7 October 2006.
 48. Flow technologies for automation of  luminescence whole-cell biosensors: Water Toxicity Assessment, E. Komaitis, D. Georgakopoulos and C. Georgiou, 5th Aegean Analytical Chemistry Days, book of abstracts p. 46, 5-8 October 2006, Thessaloniki, Greece.
 49. Luminescence whole-cell biosensor analyzer for water toxicity assessment, C.A. Georgiou, Κeynote lecture, 5th Analytical Chemistry and Chemical Analysis Conference, conference proceedings p. 338, 12-18, 12-18 September 2005, Kiev, Ukraine.
 50. Luminescence whole-cell biosensor analyzer for water toxicity assessment, C.A. Georgiou,  1st South East European Countries Water Conference, book of abstracts p. 36, 21-23 October 2005, Athens.
 51. Portable analyzers for olive oil quality assessment, C.A. Georgiou, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σύγχρονες Τάσεις στον Τομέα των Λιπών και Ελαίων, Book of Abstracts p. O11, 8-9 June 2005, Athens, Greece.
 52. Chemometric evaluation of synchronous scan fluorescence spectroscopy for olive oil classification: lampante and virgin olive oil, K.G.Poulli, G.N. Mousdis and C.A. Georgiou, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Conference Proceedings p. 302, 29 September – 3 October 2004, Kusadasi/Aydin, Turkey.
 53. Automated total antioxidant capacity assays, C.A Georgiou, Invited lecture, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Conference Proceedings p. 37, 29 September – 3 October 2004, Kusadasi/Aydin, Turkey.
 54. Βαρέα μέταλλα στα τρόφιμα, Κ.Α. Γεωργίου, Εξελίξεις στον Τομέα των Ρυπαντών των Τροφίμων, βιβλίο περιλήψεων σελ. 139,  23 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα.
 55. Bioluminescent whole cell biosensors for environmental toxicity assessment, C.A. Georgiou and B. Bugarski, Invited lecture, Applications of Immobilisation/Bioencapsulation in Medicine, Pharmacy, Food Technology and Biotechnology, book of Abstracts p.7, 25-27 June 2004, Belgrade, Serbia – Montenegro.
 56. Developements in monitoring methods for nutrient solutions, C.A. Georgiou, Invited lecture, Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, 2003 Dahlia Greidinger Symposium, Conference Proceedings of the international Fertiliser Society No: 530, ISBN 0853101663, p. 263-282, 7-10 December 2003, Izmir, Turkey.
 57. Analytical chemistry in balkan and east mediterranean countries during 1994-2001, N. S. Thomaidis, C.A. Georgiou and A.C. Calokerinos, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Conference Proceedings p. 19, 29 September - 2 October 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece.
 58. Early-warning system in the environment based on electrochemical biosensors and enzyme inhibition effect, S. Dzyadevych, V. Arkhypova, A. El'skaya, N. Jaffrezic-Renault, C. Martelet, J.-M. Chovelon, C. Georgiou and A. Soldatkin, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Conference Proceedings p. 425-430, 29 September - 2 October 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece.
 59. pH effects on total antioxidant activity (TAA) determination, E.P. Labrinea and C.A. Georgiou, 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, Conference Proceedings p. 210-211, 29 September - 2 October 2002, Polihnitos, Lesvos, Greece.
 60. Portable analysers for olive oil quality assessment, C.A. Georgiou, Invited lecture, 2nd Altinoluk International Symposium on Olive Oil, Conference Proceedings p. 128-138, 17-19 October 2001, Altinoluk, Turkey.
 61. Analytical Raman spectroscopy, C.A. Georgiou, Invited lecture, 1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, book of abstracts p. 48-49, 11-15 September 2001, Odessa, Ukraine.
 62. Αναλυτικές εφαρμογές της φασματοσκοπίας Raman, Σ.Γ. Σκούλικα και Κ.Α. Γεωργίου, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, πρακτικά συνεδρίου σελ. 90-93, 10-13 Μαρτίου 2001, Πειραιάς.
 63. Olive oil analysis by flow injection, C.A. Georgiou, Invited lecture, 2nd Aegean Analytical Chemistry Days, 1-4 November 2000, Ayvalik, Turkey. Abstract: Journal of the Institute of Science and Technology of Balikesir University, 2(2), 5-6, 2000.
 64. Determination of olive oil 2-thiobarbituric acid reactive substances by parallel flow injection, N.S. Thomaidis, P.G. Nouros, M.G. Polissiou and C.A. Georgiou, 8th International Conference on Flow Analysis, book of abstracts p. 93, 25-29 June 2000 Warsaw, Poland.
 65. Direct olive oil anisidine value determination by flow injection, E.P. Labrinea, N.S. Thomaidis and C.A. Georgiou, 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries. Chemical Sciences and Industry, book of abstracts PO32, 6-9 June 2000 Halkidiki, Greece.
 66. Determination of ciprofloxacin in pharmaceutical solid dosage forms by FT-Raman spectroscopy, S.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries. Chemical Sciences and Industry, book of abstracts PO661, 6-9 June 2000 Halkidiki, Greece.
 67. Development of automated flow injection methods for olive oil analysis, N.S. Thomaidis, P.G. Nouros, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Conference Proceedings p. 496-499, 19-22 September 1999 Halkidiki, Greece.
 68. Quantitative determination of diazinon in pesticide formulations by FT-Raman spectroscopy, S.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Conference Proceedings p. 186-190, 19-22 September 1999 Halkidiki, Greece.
 69. Direct olive oil iodine value determination by parallel multichannel flow injection, N.S. Thomaidis and C.A. Georgiou, 10th International Conference on Flow Injection Analysis, book of abstracts p. 70, 20-25 June 1999 Prague, Czech Republic.
 70. Quantitative determination of the pyrthroid insecticide cypermethrin by FT-Raman spectroscopy, E.A. Boukouvalas, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries. Chemical Sciences and Industry, book of abstracts PO459, 1-4 June 1998 Halkidiki, Greece.
 71. Fenthion quantitation by fourier transform raman spectroscopy, S.G. Skoulika, C.A. Georgiou and M.G. Polissiou, 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countrie, Chemical Sciences and Industry, book of abstracts PO527, 1-4 June 1998 Halkidiki, Greece.
 72. Automated flow injection spectrophotometric determination of olive oil free fatty acid content and comparison with FT-IR method”, P.G. Nouros, C.A.Georgiou, and M.G. Polissiou, 7th European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, p 497-498 in Spectroscopy of biological molecules: modern trends, P. Carmona R. Navarro and A. Hernanz (Eds), Kluwer Academic Publishers, 1997 Netherlands.
 73. Αυτοματοποιημένος Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός οξύτητας ελαιολάδου με εισαγωγή δείγματος σε ροή και σύγκριση με μέθοδο υπέρυθρης φασματοσκοπίας με μετασχηματισμό fourier, Π.Γ. Νούρος, Κ.Α. Γεωργίου και Μ.Γ. Πολυσίου, 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, πρακτικά συνεδρίου σελ. 614-617, 1-5 Δεκεμβρίου 1996 Πάτρα.
 74. Determi­nation of binding constants of dyes and micro­molecules with cyclo­dextrins using flow-injection gradient tech­nique, Μ. Georgiou, C. Georgiou and M. Koupparis, Biosensors and Flow Injection Analysis in Bio­process Control conference, book of abstracts, 6-9 April 1992 Freising, Germany.
 75. Μελέτες συμπλόκωv κυκλoδεξτριvώv με τεχvική δυvαμικής διαπίδυσης-εισαγωγής δείγματoς σε ρoή, Ε.Ε. Σιδέρης, Κ. Γεωργίoυ, Π. Μαχαίρας και Μ. Κoυππάρης, 5o Παvελλήvιo Συμπόσιo Φαρμακoχημείας, βιβλίο περιλήψεων, 7-8 Δεκεμβρίoυ 1991 Αθήvα.
 76. Evaluation of auto­mated fia‑stopped flow analyser in routine analy­sis, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, third International Symposium on Kinetics in Analytical Chemistry, book of abstracts, 25-28 September 1989 Dubrovnik, Yugoslavia.
 77. Kinetic spectrophoto­metric determinations of drugs based on their reaction with 1‑fluoro‑2,4‑dinitrobenzene using fa‑stopped flow technique, C.A. Georgiou and M.A. Koupparis, third inter­na­tional symposium on kinetics in analytical chemistry, book of abstracts, 25-28 September 1989 Dubrovnik, Yugoslavia.
 78. Αυτoματoπoιημέvoι πρoσ­διoρισμoί ακεταμιvoφαίvης, υδρoχλωρικής ισoξoυπρίvης και άλλωv υπoκατεστημέvωv φαιvoλώv με τη μέθoδo της εισαγωγής δείγματoς σε ρoή, βασισμέvoι στηv οξειδωτική τoυς συμπύκvω­ση με τηv 1-νιτρωδo-2-vαφθόλη παρoυσία Ce(IV) ή Pb(IV), Κ.Α. Γεωργίoυ και Μ.Α. Κoυππάρης, 12o Παvελλήvιo Συvέδριo Χημείας, πρα­κτικά συvεδρίoυ τόμoς Β σελ. 688-692, 21-25 Νoεμβρίoυ 1988 Θεσσαλovίκη.
 79. Αυτoματoπoιημέvoς προσδιορισμός αμιvώv και υδρoχλωρικώv αλάτωv τoυς με μη υδατι­κές φασματoφωτoμετρικές ψευδoγκoμετρήσεις εισαγωγής δείγματος σε ρoή, K.A. Γεωργίου και Μ.Α. Κoυππάρης, 4o Παvελλήvιo Φαρμακευτικό Συvέδριo, πρακτικά συvεδρίoυ σελ. 694-698, 21-23 Μαΐου 1988 Αθήvα.

 

ΒΙΒΛΙΑ

 1. FOOD AUTHENTICATION: Analysis, Regulation & Consumers, C. A. Georgiou and G. P. Danezis, Eds, Willey – Blackwell, ISBN: 978-1-118-81026-2, p. 1-550, May 2017 https://goo.gl/rQTmNJ.
 2. Elemental and Isotopic Mass Spectrometry, C. A. Georgiou and G. P. Danezis, Invited chapter in Advanced Mass Spectrometry for Food Safety and Quality, Y. Pico, Comprehensive Analytical Chemistry, p. 131-243, 2015.
 3. Fully automated fluidic analyzer for food quality assessment implementing bioluminescent biosensors, E. Komaitis, E. Vasiliou, D. Georgakopoulos and C. A. Georgiou, Invited chapter in Luminescent microbial biosensors, G. Thouand, 2014.
 4. Following oil quality during thermal stress through total antioxidant capacity assays, N.V. Chantzos and C.A. Georgiou, Invited chapter in Food Chemistry Research Developments edited by N.K. Papadopoulos, Nova Science Publishers, Inc, NY 2008, p. 13-20.
 5. 3rd Aegean analytical chemistry days proceedings, C.E. Efstathiou, A.C. Calokerinos and C.A. Georgiou, Editors, Lesvos, Greece, 2002, p. 1-650.
 6. Εγχειρίδιο εργαστηρίου χημείας 1ου εξαμήνου, Κ.Α. Γεωργίου, Σημειώσεις εκδόσεως Δ.Π.Θ., Ορεστιάδα 2000, σελ.1-23.
 7. Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, Κ.Α. Γεωργίου, Σημειώσεις εκδόσεως Γ.Π.Α., Αθήνα 2000, σελ.1-14.
 8. Εγχειρίδιο εργαστηρίου αναλυτικής χημείας, K.A. Γεωργίου, Σημειώσεις εκδόσεως Γ.Π.Α., Αθήνα 2000, σελ.1-43.
 9. Προβλήματα αναλυτικής χημείας, K.A. Γεωργίου, Σημειώσεις εκδόσεως Γ.Π.Α., Αθήνα 1998, σελ.1-40.
 10. Βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων, Μ.Α. Κουππάρη και Κ.Α. Γεωργίου, στο Ειδικά θέματα αναλυτικής χημείας των Κ.Η. Ευσταθίου, Δ.Σ. Παπασταθόπουλου, Μ.Α. Κουππάρη και Α.Κ. Καλοκαιρινού, Εκδόσεις Αθανασόπουλος-Παπαδάμης, Αθήνα 1989, σελ. 148-154.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εξεταστής διδακτορικών διατριβών άλλων Πανεπιστημίων

 1. Vibrational spectroscopy as an analytical tool. Applications of scientific interest, agricultural and industrial interest. M. L. Sanchez, University of Jaen, 2013
 2. Flow injection automation of vibrational spectroscopic analyses, S. A. Estrela, University of Valencia, 2006.
 3. Metals and wood plants: ecological aspects of mutual influence, I. Avtukhovich, Moscow University, 2006.
 4. Χημειομετρική εκτίμηση βολταμμετρικών δεδομένων, Ι. Πέττα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000.
 5. Αμπερομετρικοί αισθητήρες λυσίνης για ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, Ι. Καραλέμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999.

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών ΓΠΑ:

 1. Τεχνολογίες αυτοματοποίησης στον ποιοτικό έλεγχο ελαιολάδου, K. Γκλιάτη. 2013.
 2. Ταχείες αναλυτικές τεχνολογίες προσδιορισμού νοθείας του ελαιολάδου: Φθορισμομετρία σύγχρονης σάρωσης και φασματοσκοπία υπερύθρου, Φ. Μέλλου. 2013.
 3. Φθορισμομετρία σύγχρονης  σάρωσης σε ναυτιλιακή περιβαλλοντική έρευνα, Ελ. Κουμούτσου. 2007.
 4. Μέθοδοι προσδιορισμο ολικής αντιοξειδωτικής ενεργότητας ελαιολάδου, Αλ. Σαμαρά. 2007.

Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών ΓΠΑ:

 1. Οι σπάνιες γαίες σε τμήμα του Ελληνικού Πληθυσμού, Αρ. Τσάγκαρης. 2015.
 2. Κινητική μελέτη εκχύλισης πηκτίνης από φλοιό εσπεριδοειδών με χρήση ενζύμων και υπερυψηλής πίεσης, Μ. Μοίρα. 2013.
 3. Παρακολούθηση οξείδωσης βρώσιμων ελαίων σε θερμοκρασίες τηγανίσματος με χημικές μεθόδους, Ν. Χάντζου. 2009.
 4. Ανάπτυξη νέων μεθόδων προσδιορισμού βιογενών αμινών βασισμένων στο φαινόμενο του θερμοχρωμισμού, Ν. Δεμίρη. 2004.
 5. Ανάπτυξη ενζυμικών κινητικών μεθόδων αναλύσεως και εφαρμογές στην ανάλυση χυμών, Μ. Βασιλάρου. 2001.

Οργάνωση και διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων:

 1. Biosensor technology to food and ingredient quality assessment, Lean Green Food ITN Program, 23-25 November 2011.
 1. Automated Method of Analysis, Lean Green Food ITN Program, 28-30 November 2011.
 2. Analytical Technologies, Department of Chemical and Biochemical Engineering, University of Belgrade, Serbia, 10-21 October 2011.
 3. Biosensors, Department of Chemical and Biochemical Engineering, University of Belgrade International Summer School, 1-10 July 2006.
 4. Φασματοσκοπία Raman στα πλαίσια του μαθήματος Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών του Παν. Αθηνών “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας”, 2001-.
 5. Προχωρημένη Φασματοσκοπία και Τεχνικές Ενόργανης Ανάλυσης και Αυτοματοποιημένες Μέθοδοι Ανάλυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Γ.Π.Α. “Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία”, 2004-2015.

Οργάνωση και διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

 1.  Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γ.Π.Α., 1995-.
 2.                         -ii-               , Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α, μάθημα επιλογής, 2005-.
 3.  Γενική και Ανόργανη Χημεία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001-2005.
 4.  Ανόργανη Χημεία και Γενική Χημεία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2000-2001.
 5.  Γενική και Ανόργανη Χημεία, Γ.Π.Α., 1995-.

Οργάνωση των εργαστηρίων των μαθημάτων α) Αναλυτική Χημεία στο Γ.Π.Α., 1995 και β) Ανόργανη Χημεία και Γενική Χημεία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2000.

 

Κριτής άρθρων στα περιοδικά:

        Acta Amazonica (BR) // Agronomy Journal (USA) // Agricultural Engineering International (USA)

Analytica Chimica Acta (NL) // Analytical Chemistry (USA) // Analytical Methods (UK)

Animal Feed Science and Technology (NL) // Annali di Chimica (IT)

Applied Spectroscopy (USA) // Applied Biochemistry and Biotechnology (USA)

Biosensors and Bioelectronics (NL) //  Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (SR)

Chemical Papers (SL) // European Journal of Lipid Science and Technology (DE)

Energy and Fuels (USA) // Food Analytical Methods (USA) // Food Chemistry (NL)

Food Research International (CA) // Fuel (NL) // Grasas y Aceites (ES)

Innovative Food Science and Emerging Technologies (NL)

Instrumentation Science & Technology (UK)

International Journal of Environmental Analytical Chemistry (SWI)

International Journal of Food Science and Technology (UK)

Journal of Agricultural Science (USA) // Journal of Agricultural and Food Chemistry (USA)

Journal of the American Oil Chemists Society (USA) // Journal of Chemical Education (USA)

Journal of Food Engineering (USA) // Journal of Food Science (USA)

Journal of Parmaceutical and Biomedical Analysis (NL)

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (NL)

Journal of Raman Spectroscopy (USA) // Journal of Solution Chemistry (DE)

Journal of the Brazilian Chemical Society (BR)

Journal of the Institute of Science and Technology of Balikesir University (TK)

Journal of Wood Chemistry and Technology (USA)

Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (UK)

Microchimica Acta (DE) // Molecules (USA) // Process Biochemistry (NL)

Spectroscopy Letters (NL) // Sensors and Actuators:  B. Chemical (NL)

Talanta (NL) // Vibrational Spectroscopy (NL)

Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων:

 1. Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εντός των οποίων και του HORIZON 2020), 2004-.
 2. Water Research Institute, Technion – Israel Institute of Technology, 2004-.
 3. Δημοκρατία της Ρουμανίας, 2012-.
 4. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 2010-.
 5. Κυπριακή Δημοκρατία, 2003-
 6. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2002-.

Μέλος επιστημονικών επιτροπών ή πρόεδρος είκοσι διεθνών συνεδρίων.

Guest Editor: Analytica Chimica Acta, Volume 505, issue 1, 3 March 2004.

Μέλος του Editorial Board των περιοδικών Journal of Automated Methods and Management in Chemistry, 2010- και Journal of Agricultural Science, 2010-.

Πρόσκληση για ομιλία στην εταιρία Foss-Electric για χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος: “Portable Automated FI Analyser for Olive Oil Acidity Assessment”, 28-29 Νοεμβρίου 2000, Hilleród, Denmark.

Σύμβουλος για ανάλυση ελαιολάδου στην εταιρία FIAlab Instuments Inc., Washington, U.S.A., 2004-.

Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία στο ΓΠΑ φασματογράφου μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer, ICP-MS).

Μέλος της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδ. έτος 2000-2001.

Εισηγητής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων “Αναλυτική Χημεία”, “Ποσοτική Ανάλυση” και “Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης” της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 1999.

Μέλoς των επιστημονικών ενώσεων: American Chemical Society & `Εvωσης Ελλήvωv Χημικώv.

Εξεταστής του ΙΚΥ 1996-.

Η βιογραφία μου συμπεριλήφθηκε στην 6η (2002-03) και  9η (2006-07) έκδοση του Who’s Who in Science and Engineering and στην 13η (1996) and 18η (2001) έκδοση του Who’s Who in the World.

Οι υπ’ αριθμ. 13 και 26 εργασίες έτυχαν του 1ου βραβείου αρτιότερης αναρτημένης εργασίας

 


CAG_CV_GR_NOV17c.doc, CAG_CV_UK_MAY16.pdf