Χρήστος Παππάς

Χρήστος Παππάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294262
null
chrispap@aua.gr

EN-CV.pdf, GR-CV.pdf