Ζαχαρούλα Θαλασσινού

Ζαχαρούλα Θαλασσινού
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294242
2105294265
thal@aua.gr