Θεόφιλος Μασούρας

Θεόφιλος Μασούρας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294675
2105294672
theomas@aua.gr

Ο Θεοφύλακτος Μασούρας είναι Επίκουρος  Καθηγητής Γαλακτοκομίας στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έλαβε το πτυχίο Γεωπόνου το 1981 από τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τότε ΑΓΣΑ). Το 1994 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) από  Departement Génie Chimique-Division Procèdes Biotechnologiques, Université de Technologie de Compiègne στην ειδικότητα Génie Enzymatique Bioconversion et Microbiologie (GEBM). Από το  1983-1989 και από το 1994 μέχρι σήμερα  υπηρετεί  στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α σαν ερευνητής και σαν μέλος  του Ε.Ε.ΔΙ.Π συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές  και διοικητικές  δραστηριότητές του. Το 2005 εξελέγη Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Γάλακτος και των Προϊόντων». Από το 2009 μέχρι σήμερα είναι  Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία». Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και των Προϊόντων. Επιπλέον διδάσκει μαθήματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Εισαγωγής στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων. Έχει επίσης διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας πάνω από 15 έτη.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται: Ποιότητα του νωπού γάλακτος και ενέργειες για τη βελτίωσή της, φυσικοχημικά, και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τεχνολογίες παρασκευής παραδοσιακών και σύγχρονων γαλακτοκομικών προϊόντων, μελέτη των μεταβολών στα συστατικά τους και τις ιδιότητές τους κατά τη ωρίμανση ή τη διατήρησή τους, βιολογικά και παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως από αιγοπρόβειο γάλα, νέες τεχνολογίες στην παραγωγή προϊόντων και την αξιοποίηση του τυρογάλακτος, διατροφική αξία των γαλακτοκομικών προϊόντων και προσδιορισμός των συστατικών που την προσδιορίζουν (ανόργανα συστατικά, λιπαρά οξέα, χοληστερόλη κλπ). Έρευνα για την  αυθεντικότητα και την γεωγραφική προέλευση γαλακτοκομικών προϊόντων. Παραγωγή νέων γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερες διατροφικές ιδιότητες. Ανίχνευση  και προσδιορισμός  ουσιών–βιοδεικτών και διερεύνηση χρήση τους για τον έλεγχο της αυθεντικότητάς των. Διαμόρφωση τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων με βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά (μειωμένα λιπαρά, μειωμένο Na κ.α).


CV_Massouras .pdf