Παναγιώτης Σκανδάμης

Παναγιώτης Σκανδάμης
Καθηγητής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294684
2105294693
pskan@aua.gr

Ο  κ. Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης είναι Καθηγητής Υγιεινής Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του panel Βιολογικών κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ, απέχτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων το 2001 και στη συνέχεια εργάστηκε ως Ερευνητής στο Department of Animal Science του Colorado State University των Η.Π.Α μέχρι το 2003.
Ερευνητικό έργο
Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην μελέτη και πρόβλεψη της συμπεριφοράς παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με εργαλεία ποσοτικής μικροβιολογίας και ανάλυσης επικινδυνότητας (“Predictive Microbiology & “Quantitative Microbial Risk Assessment), την εφαρμογή μεθόδων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργού και έξυπνης συσκευασίας) τροφίμων, στις μεθόδους εξυγίανσης τροφίμων και επιφανειών (decontamination methods), στη μελέτη σχηματισμού και καταπολέμησης βιοϋμένιων στις εγκαταστάσεις βιομηχανιών Τροφίμων και στην προσαρμοστική συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών σε συνθήκες καταπόνησης (adaptive stress responses). Η ερευνητική του δραστηριότητα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά (Framework Programs, 5, 6, 7, Horizon 2020: 8 στο σύνολο ως κύριος ερευνητής και 15 ως συμμετέχων) και Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και του ΕΛΙΔΕΚ (14 στο σύνολο) καθώς και συμφωνητικά με Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων (6 στο σύνολο).
Συγγραφικό έργο
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 187 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του Science Citation Index), 30 κεφάλαια βιβλίων και (συν-)έκδοση ενός βιβλίου και πάνω από 200 προφορικές ανακοινώσεις (ως προσκεκλημένος ομιλητής ή τεχνική παρουσίαση) και ανηρτημένες εργασίες, με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια τοφίμων. Έχει συγκεντρώσει 7040 ετεροαναφορές (h index = 37).
Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές
Ο κ. Σκανδάμης είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής των συνεδρίων International Conference of Predictive Microbiology in Foods (ICPMF) από το 2008, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου International Association of Food Protection και συν-διοργανωτής (co-president) του FOODMICRO2020. Είναι πρόεδρος (chair) του Professional Developing Group “Microbial Modelling and Risk Assessment” του IAFP.Επίσης, είναι ένας από τους επιστημονικούς εκδότες του περιοδικού Journal of Food Protection από το 2017 και έχει διατελέσει επιστημονικός εκδότης του περιοδικού Food Research International την περίοδο 2012-2016, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της συντατικής επιτροπής των περιοδικών Applied and Environmental Microbiology και International Journal of Food Microbiology
Αξιολόγηση και επίβλεψη διατριβών
Έχει διατελέσει εξωτερικός αξιολογητής 11 υποψήφιων διδακτόρων του εξωτερικού, ενώ έχει συμμετάσχει ως μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 10 υποψήφιων διδακτόρων στην Ελλάδα. Ο ίδιος έχει επιβλέψει επιτυχώς 7 διδακτορικές διατριβές και επιβλέπει 4 εν εξελίξει. Επίσης, έχει επιβλέψει 155 προπτυχιακές και 38 μεταπτυχιακές διατριβές.
Διοικητικό έργο
Ο κ. Σκανδάμης είναι Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Ποιότητας Ζωής του ΓΠΑ, Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου και μέλος της ομάδας συντονισμού της ομάδας εργασίας για την «Ασφάλεια Τροφίμων» της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food For Life
Λογισμικό ποσοτικής μικροβιολογίας (predictive modelling software)
Ο κ. Σκανδάμης είναι ο σχεδιαστής του λογισμικού προσομoίωσης της μικροβιακής συμπεριφοράς στα τρόφιμα με το όνομα GroPIN (http://www.aua.gr/psomas/gropin/). Πρόκειται για μία βάση δεδομένων μαθηματικών προτύπων για την πρόρρηση της αύξησης και επιβίωσης παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών τροφιμογενούς προέλευσης σε συνθήκες επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων.
Χρήσιμες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που διδάσκει:
Το ψηφιακο εκπαιδευτικο υλικο του μαθηματος "Υγιεινη Τροφιμων" ειναι προσβασιμο μεσω της διασυνδεσης: http://www.aua.gr/skandamis/, καθώς και μέσω Eclass. Ομοίως το διδακτικό υλικό του μαθήματος "Ποιοτικός & Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων" βρίσκεται στο Eclass των ομόνυμων μαθημάτων.
H συνολική ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο κ. Σκανδάμης περιγράφεται ψηφιακά στο παρακάτω video μέσω συνδέσμου youtube
https://www.youtube.com/watch?v=MEK-IQ-YO6Q&feature=youtu.be
 
Αντιπροσωπευτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

 1. Lambert, R. J.W., Skandamis, P., Coote, P. J., and Nychas, G-J.E. 2001. A Study of the Minimum Inhibitory Concentration and mode of action of Oregano essential oil, thymol and carvacrol. J. Appl. Microbiol. 91, 453-462.
 2. Skandamis, P., Tsigarida, E and Nychas G-J.E 2002. The effect of oregano essential oil on survival/death of Salmonella typhimurium in meat stored at 5°C under aerobic, VP/MAP conditions. Food Microbiology 19, 97-103.
 3. Stopforth, J.D., Yoon, Y., Barmpalia, I.M., Samelis, J., Skandamis, P.N., and Sofos, J.N. 2005. Reduction of Listeria monocytogenes populations during exposure to a simulated gastric fluid following storage of inoculated frankfurters formulated and treated with preservatives. Int. J. Food Microbiol. 99: 309-319.
 4. Skandamis, P.N., Stopforth, J.D., Kendall, P.A., Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C., Sofos, J.N.  2007. Modeling the effect of inoculum size and acid adaptation on growth/no growth interface of Escherichia coli O157:H7. Int. J. Food Microbiol. 120, 237-249.
 5. Skandamis, P.N., Yoon, Y., Stopforth, J.D., Kendall, P.A., Sofos, J.N.  2008. Heat and acid tolerance of Listeria monocytogenes after exposure to single and multiple sublethal stresses. Food Microbiol. 25, 294-303.
 6. Kapetanakou, A.E., Panagou, E.Z., Gialitaki, M., Drosinos, E.H., Skandamis, P.N. 2008. Evaluating the combined effect of water activity, pH and temperature on ochratoxin A production by Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius οn culture medium and Corinth raisins. Food Con. 20, 725-732.
 7. Georgakopoulos, P., Mylona, A., Athanasopoulos, P., Drosinos, E.H., Skandamis, P.N. 2009. Evaluation of cost-effective methods in the pesticide residue analysis of non-fatty baby foods. Food Chem. 115, 1164-1169.
 8. Skandamis, P.N., Stopforth, J.D., Ashton, L.V., Geornaras, I., Kendall, P.A., Sofos, J.N. 2009. Escherichia coli O157:H7 survival, biofilm formation and acid tolerance under simulated slaughter plant moist and dry conditions. Food Microbiol. 26, 112-119.
 9. Manios, S. G., Skiadaresis, A. G., Karavasilis, K., Drosinos, E. H., Skandamis, P.N. 2009. Field-validation of predictive models for the growth of lactic acid bacteria in acidic cheese-based Greek appetizers. J. Food Prot. 72, 101-110.
 10. Pοimenidou, S., Belessi, C.A., Giaouris, E.D., Gounadaki, A.S., Nychas, G.-J. E., and Skandamis, P.N. 2009. Listeria monocytogenes attachment to and detachment from stainless steel surfaces in a simulated dairy processing environment. Appl. Environ. Microbiol. 75, 7182-7188.
 11. Le Marc, Y., Skandamis, P.N., Belessi, C.I.A., Merkouri, S.I., George, S.M., Gounadaki, A.S. Schvartzman, S., Jordan, K. Drosinos, E.H., and Baranyi, J. (2010) Modeling the effect of abrupt acid and osmotic shifts within the growth region and across the growth boundaries on adaptation and growth of Listeria monocytogenes. Appl. Environ. Microbiol. 76, 6555-6563
 12. Manios, S.G., Lambert, R.J.W. and Skandamis, P.N. (2014). A generic model for spoilage of acidic emulsified foods: Combining physicochemical data, diversity and levels of specific spoilage organisms. International Journal of Food Microbiology 170: 1-11.
 13. Kapetanakou, A.E., Agathaggelou, E.I., Skandamis, P.N. (2014). Storage of pork meat under modified atmospheres containing vapors from commercial alcoholic beverages. International Journal of Food Microbiology 178: 65-75.
 14. Zilelidou, E.A., Tsourou, V., Poimenidou, S., Loukou, A., Skandamis, P.N. 2015. Modeling transfer of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes during preparation of fresh-cut salads: Impact of cutting and shredding practices. Food Microbiol. 45, 254-265.
 15. Makariti, I.P., Printezi, A., Kapetanakou, A.E., Zeaki, N., Skandamis, P.N. 2015. Investigating boundaries of survival, growth and expression of genes associated with stress and virulence of Listeria monocytogenes in response to acid and osmotic stress. Food Microbiol. 45, 231-244.
 16. Manios, S.G., Skandamis, P.N. 2015. Effect of frozen storage, different thawing methods and cooking processes on the survival of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 in commercially shaped beef patties Meat Sci. 101, 25-32.
 17. Zilelidou, E., Manthou, E. and Skandamis, P.N. 2016. Growth differences and competition between Listeria monocytogenes strains determine their predominance on ham slices and lead to bias during selective enrichment with the ISO protocol. International Journal of Food Microbiology 235, 60-70.
 18. Kapetanakou, Α.Ε., Karyotis, D., Skandamis, P.N. 2016. Control of Listeria monocytogenes by applying ethanol-based antimicrobial edible films on ham slices and microwave-reheated frankfurters. Food Microbiol. 54, 80-90.
 19. Kapetanakou A.E., Gkerekou M.A., Vitzilaiou E.S., Skandamis P.N. 2017. Assessing the capacity of growth, survival, and acid adaptive response of Listeria monocytogenes during storage of various cheeses and subsequent simulated gastric digestion. International Journal of Food Microbiology 246, 50-63.
 20. Kapetanakou A.E., Makariti I.P., Nazou E.Nu., Manios S.G., Karavasilis K., Skandamis P.N. 2019. Modelling the effect of osmotic adaptation and temperature on the non-thermal inactivation of Salmonella spp. on brioche-type products. International Journal of Food Microbiology 296, 48-57.
 21. Mataragas M., Bikouli V.C., Korre M., Sterioti A., Skandamis P.N. 2019. Development of a microbial Time Temperature Indicator for monitoring the shelf life of meat. Innovative Food Science and Emerging Technologies   52, 89-99.
 22. Kapetanakou A.E., Taoukis P., Skandamis P.N. 2019. Model development for microbial spoilage of packaged fresh‒cut salad products using temperature and in-package CO2 levels as predictor variables. LWT Food Science & Technology 113, October 2019, Article number 108285.
 23. Gavriil, A.,Paramithiotis, S.Skordaki, A.Tsiripov, E.Papaioannou, A.Skandamis, P.N. 2021. Prior exposure to different combinations of pH and undissociate acetic acid can affect the induced resistance of Salmonella spp. strains in mayonnaise stored under refrigeration and the regulation of acid-resistance related genes. Food Microbiol. 95, Article number 103680.
 24. Zilelidou, E.A., Milina, V., Paramithiotis, S., Zoumpopoulou, G., Poimenidou, S.V., Mavrogonatou, E., Kletsas, D., Papadimitriou, K., Tsakalidou, E., Skandamis, P.N. 2020. Differential modulation of listeria monocytogenes fitness, in vitro virulence, and transcription of virulence-associated genes in response to the presence of different microorganisms. Appl. Environ. Microbiol. 86, Issue 17, Article number e01165.

Στοιχεία επικοινωνίας
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων & Ποτών
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55
Αθήνα
Τηλ/Φαξ: +30 210 5294684
Κινητό: +30 6937009447
Email: pskan@aua.gr


CV-Greek SKANDAMIS.pdf, CV-English_Skandamis.pdf