Μαρία Καπάνταη

Μαρία Καπάνταη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294687
2105294683
mkapantai@aua.gr