Μαρία Γερογιαννάκη - Χριστοπούλου

Μαρία Γερογιαννάκη - Χριστοπούλου
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
2105294699
2105294681
margerogian@aua.gr
Εικόνα: Maria Gerogiannaki

Gerogiannaki CV.pdf