Ουρανία Καλαντζή

Ουρανία Καλαντζή
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294687
2105294693
okalantzi@aua.gr

CV_KALANTZI.pdf