Μανώλης Αναγνωσταράς

Μανώλης Αναγνωσταράς
ΕΤΕΠ
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων
2105294709
2105294697
mana@aua.gr