Μανώλης Αναγνωσταράς

Μανώλης Αναγνωσταράς
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294709
2105294697
mana@aua.gr
Εικόνα: Manolis Anagnostaras

Ο Εμμανουήλ Φ. Αναγνωσταράς, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, είναι Μέλος ΕΔΙΠ Βαθμίδας Α΄ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο τη Μηχανική Τροφίμων.  Από το 2002 έως το 2017 υπηρέτησε  ως μόνιμο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Κατηγορίας Π.Ε. Βαθμίδας Α’ του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη:

  • Των Φυσικών Ιδιοτήτων νέων προϊόντων με λειτουργικές ιδιότητες,
  • Της επίδρασης των συνθηκών αποθήκευσης στην ποιότητα των ανωτέρω προϊόντων
  • Της επίδρασης της προ-επεξεργασίας ή της μεταποίησης στις φυσικές ιδιότητες των παραπάνω προϊόντων και των οσμωτικών αποξηραμένων φρούτων όπως τα μήλα.  
  • Των φαινομένων  Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας στην επεξεργασία τροφίμων
  • Των  Μηχανικών Ιδιοτήτων των Τροφίμων
  • Των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος,
  • Των Τεχνολογιών και Μεθόδων Βιοαποκατάστασης
  • Της Διαχείρισης Αποβλήτων