Μανώλης Αναγνωσταράς

Μανώλης Αναγνωσταράς
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων
2105294709
2105294697
mana@aua.gr