Μαρία Γιαλιτάκη

Μαρία Γιαλιτάκη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294714
2105294683
mgial@aua.gr