Αναστάσιος Σταματίου

Αναστάσιος Σταματίου
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294695
anstamatiou@aua.gr

Ο κ. Σταματίου γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1973. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέχτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων από το School of Biomedical & Molecular Sciences του Πανεπιστημίου Surrey της Αγγλίας. Από το 1998 έως το 2005 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ. Από το 2005 εργάζεται ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και από το 2014 έως σήμερα ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του ιδίου εργαστηρίου. Έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 15 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤ και ιδιώτες. Το συγγραφικό έργο του κου Σταματίου περιλαμβάνει 6 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του SCI.


CV-En-Stamatiou.pdf