Αικατερίνη Γεωργάλα

Αικατερίνη Γεωργάλα
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294644
2105294672
georgala@aua.gr