Μάριος Ματαράγκας

Μάριος Ματαράγκας
Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294705
null
mmat@aua.gr

Βιογραφικό Σημείωμα_Greek.pdf, Curriculum Vitae_English.pdf