Νίκη Προξενιά

Νίκη Προξενιά
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών
2105294689
2105294697
nprox@aua.gr

H Νίκη Προξενιά είναι μέλος ΕΔΙΠ, βαθμίδας Α, του εργαστηρίου Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ. Είναι απόφοιτος του τμήματος. Από το 1990 μέχρι το 2000 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων του ΓΠΑ. Από το 2000 μέχρι 2006 εργάστηκε με σύμβαση ΙΔΑΧ στο ίδιο εργαστήριο και κατόπιν σαν μέλος ΕΔΙΠ. Από την ίδρυση του εργαστηρίου Οινολογίας του ΓΠΑ εντάχθηκε και συμμετέχει στην διδακτική και ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μέχρι και σήμερα.

Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από την ΓΓΕΤ. Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με χημικές και βιοχημικές αναλύσεις σε φρούτα και λαχανικά, με απομόνωση και μελέτη ενζύμων και βιοδραστικών συστατικών από ελιά και υποπροϊόντα βιομηχανιών τροφίμων. Τα παρόντα ερευνητικά της πεδία αφορούν τη μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το χημικό και οργανοληπτικό προφίλ των οίνων από το σταφύλι, καθ’ όλη τη διαδικασία οινοποίησης και στη διάρκεια της παλαίωσής του.

Έχει 7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 9 συμμετοχές σε διεθνή και 6 σε ελληνικά συνέδρια.

 


CV Niki Proxenia.doc