Ευγενία Μανωλοπούλου

Ευγενία Μανωλοπούλου
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294644
2105294672
mae@aua.gr

CV_Manolopoulou_el_10.doc, CV_Manolopoulou_eng_10.doc