Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4591 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2354/20.06.2018, τ. Β΄).

Το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται από την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.