Name Title Laboratorysort icon Τηλέφωνο Fax E-mail
Nikolaos Stoforos Professor Laboratory of Food Process Engineering 2105294706 stoforos@aua.gr
Spyridon Paramythiotis Teaching Assistant Laboratory of Food Process Engineering 2105294734 2105294683 sdp@aua.gr
Theofania Tsironi Assistant Professor Laboratory of Food Process Engineering 2105294703 ftsironi@aua.gr
Apostolis Koutinas Professor Laboratory of Food Process Engineering 2105294729 null akoutinas@aua.gr
Manolis Anagnostaras Laboratory Teaching Staff Laboratory of Food Process Engineering 2105294709 2105294697 mana@aua.gr
Ioanna Mantala Professor Laboratory of Food Process Engineering 2105294692 2105294697 imandala@aua.gr