Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας αποτέλεσε ένα από τα πρώτα εργαστήρια της Ανώτερης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Ν. 1844/1920). Από το 1980 μέχρι το 2013 αποτέλεσε ένα από τα πλέον ενεργά εργαστήρια του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας σκοπό την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών των υπόλοιπων Τμημάτων σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα χημείας και την προώθηση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Από τον Ιούλιο του 2013 εντάσσεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

Αναλυτικότερα, το Εργαστήριο Γενικής Χημείας δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο καλύπτοντας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα της Χημείας: Γενική - Θεωρητική, Ανόργανη -Βιοανόργανη, Οργανική - Βιοοργανική - Βιομοριακή, Συνθετική - Συνδυαστική Χημεία ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον, Αναλυτική, Βιοαναλυτικές Τεχνικές, Ενόργανη Ανάλυση - Φασματοσκοπία, Αυτοματοποιημένες Μεθόδους Ανάλυσης, Χημεία Φυσικών Προϊόντων (απομόνωση - ταυτοποίηση - σύνθεση), Φυσικοχημεία - Υπερμοριακή Χημεία και Χημεία Περιβάλλοντος.

https://youtu.be/jbB76jcA9OM