Τοποθεσία

Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου Κουγέα