Γενικά

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 408/1994 (ΦΕΚ/ 226 Α΄/ 22-12-1994) και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με την ποιότητα και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων της υγιεινής των εγκαταστάσεων τροφίμων και την ασφάλεια τροφίμων. Μελετώνται οι:

  • συντελεστές ποιότητας, ποιοτικές προδιαγρα φές, νομοθεσία τροφίμων.
  • μακροσκοπική, οργανοληπτική και εργαστηριακή αξιολόγηση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων.
  • συνθήκες παραγωγής και ανάλυσης επικινδυνότητας.

Στα αντικείμενα του εργαστηρίου εντάσσεται μελέτη για τους συντελεστές ποιότητας, τις συνθήκες παραγωγής και ανάλυση επικινδυνότητας, την υγιεινή των τροφίμων και την παραγωγική διαδικασία, τα υπολείμματα χημικών ουσιών και φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Μελέτη των συντελεστών που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, της διατροφικής αξίας των τροφίμων, της συστάσεως και της διατροφικής αξίας ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, της τεχνολογίας παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων με βάση το κρέας, της υγιεινής κατάστασης των προϊόντων με βάση το κρέας, συστημάτων υγιεινής των τροφίμων και των παραγωγικών διαδικασιών. Επίσης το Εργαστήριο συμμετέχει με την ειδίκευση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» για την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (στελεχών επιχειρήσεων τροφίμων, συμβούλων και επιθεωρητών φορέων πιστοποίησης).

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=MEK-IQ-YO6Q&feature=youtu.be