Γενικά

Το Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε γνωστικά αντικείμενα της Διατροφής του Ανθρώπου και της Διαιτολογίας, και πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω:

 • Διατροφή και Μεταβολισμός
 • Διατροφή στα Στάδια της Ζωής
 • Ιατρικός Μεταβολισμός
 • Κλινική Διαιτολογία
 • Κλινική Συμβουλευτική και Διατροφική Συμπεριφορά
 • Διατροφική Επιδημιολογία
 • Διατροφή στη Δημόσια Υγεία
 • Μεθοδολογία της Διατροφικής Έρευνας
 • Διατροφική Αγωγή
 • Διατροφή και Άθληση
 • Διατροφή και Γονίδια
 • Παιδιατρική Διατροφή
 • Διατροφή, Bιολογία Συστημάτων και Τεχνολογίες omics
 • Διατροφή και Νέες Τεχνολογίες

Το Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής έχει ως αποστολή:

 • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, καθώς και άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής.
 • Την ανάπτυξη μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
 • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 • Τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων επιστημόνων με σκοπό την επιστημονική συνέργεια και ώσμωση.
 • Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής με εκείνα που προσφέρονται από Εργαστήρια του ιδίου ή άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό τη συμβολή στη μελέτη και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, τη δημόσια υγεία και τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας σε διατροφικά ζητήματα.
 • Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α ́ 53).