Τοποθεσία

Τοποθεσία

Το εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής διαθέτει χώρους γραφείων και εργαστηρίων:

1. Στο κτίριο της παλιάς Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος διαθέτει τρία γραφεία και ένα εργαστηριακό χώρο

2. Στο κτίριο του παλαιού κτηνοτροφίου

3. Έξω από τα πράσινα αμφιθέατρα διαθέτει 2 γραφεία

Ο ήδη υπάρχον εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • αυτοματοποιημένο ανοσολογικό αναλυτή Cobas e411 
 • μέθοδο προσδιορισμού οστικής πυκνότητας και ανάλυσης σύστασης σώματος με διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτίνων Χ (DXA, Lunar DPX Series) 
 • ζυγούς, όργανα μέτρησης ανάλυσης σύστασης σώματος (βιοηλεκτρική εμπέδηση) 
 • όργανο μέτρησης ταχύτητας σφυγμικού κύματος σε καρώτιδο-μηριαίο επίπεδο (pulse wave velocity) και μέτρηση κεντρικής πίεσης από την καρωτιδική αρτηρία
 • πιεσόμετρα 
 • σύστημα μέτρησης εργοσπιρομετρίας το οποίο μετρά και απεικονίζει VO2-VCO2 κατά τη διάρκεια της αναπνοής με πνευμοταχογράφο συνδεόμενο με τον εξεταζόμενο (μέτρηση βασικού μεταβολισμού) (Ultima CPX) 
 • ψυχόμενες φυγόκεντρους για σωληνάρια αίματος και για eppendorfs, για φυγοκέντρηση αίματος και παραλαβή πλάσματος ή ορού
 • βαθιές κατάψυξεις -80 οC, καταψύκτη -20 οC, ψυγείο 
 • καρέκλα αιμοληψιών
 • H/Y και περιφερειακά, προγράμματα στατιστικής και διατροφικής ανάλυσης για H/Y 
 • προπλάσματα τροφίμων