Προγράμματα

Προγράμματα

 • 2006-2009: ”Eκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός ενός δικτύου προαγωγής της υγιεινής διατροφής παιδιών και εφήβων σε επίπεδο κοινότητας”. Συνεργαζόμενοι Φορείς: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Πηγή Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ΣΕΒΤ και Εταιρείες Τροφίμων (ΕΛΑΙΣ-Unilever, Νestle-Δημητριακά, Nestle-Hellas, ΦΑΓΕ, Coca-Cola Hellas, 3E, Kraft Hellas). Ύψος Χρηματοδότησης: 220.000 ευρώ
 • 2008-2009: “Eφαρμογή προγράμματος διατροφικής αγωγής στο «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα»”. Πηγή Χρηματοδότησης: EΛΑΙΣ-Unilever. Ύψος Χρηματοδότησης: 23.799 ευρώ
 • «Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιδράσεις της κατανάλωσης ξηρών δαμάσκηνων στο αίσθημα κορεσμού υγιών ατόμων φυσιολογικού βάρους». Πηγή Χρηματοδότησης: California Prune Board. Ύψος Χρηματοδότησης: 19.910 ευρώ
 • «Επίδραση φυτικών στερολών και ελαιόλαδου σε παράγοντες που επηρεάζουν το μεταβολικό σύνδρομο». Eπιστημονικός Υπεύθυνος. Πηγή Χρηματοδότησης: UNILEVER HELLAS. Ύψος Χρηματοδότησης: 38.212 ευρώ
 • «Προαγωγή υγείας & διατροφική υποστήριξη εργαζομένων στην ΕΡΤ». Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΡΤ ΑΕ. Ύψος Χρηματοδότησης: 21.000 ευρώ
 • 2012-2015: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:  Εκτίμηση επιπέδων της παιδικής και προεφηβικής παχυσαρκίας και της αιτιολογίας της σε επίπεδο περιβάλλοντος, διατροφικών συνηθειών και συνηθειών σωματικής δραστηριότητας, σε Πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Συνολικό κόστος: 45.000 ευρώ
 • 2012-2015: Tίτλος: “Nutrition and Physical Activity Program for School and Family Environments” Πηγή Χρηματοδότησης: Coca-Cola, USA. Ύψος Χρηματοδότησης: 250.000 δολλάρια
 • 2009-2014: Πανελλήνια Μελέτη Διατροφής και Υγείας. Φορέας Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο Παν/μιο. Ύψος Χρηματοδότησης: 3.000.000 ευρώ
 • 2014-2015: Τίτλος: “ACT Study: Increasing Adherence of Consumers to Diet & Lifestyle Changes To lower LDL cholesterol”. Πηγή Χρηματοδότησης: Unilever, the Netherlands. Ύψος Χρηματοδότησης: 120.000 ευρώ.
 • 2020 – 2023 «Φυσικοί χυμοί φρούτων εμπλουτισμένοι με προβιοτικά βακτήρια και άλλα βιολειτουργικά συστατικά σε ενθυλακωμένη μορφή – FunJuice». Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγχρηματοδότηση από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύψος χρηματοδότησης: 906.706 € (σύνολο), 223.000 € (ποσό που αντιστοιχεί στο εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής).
 • 2020 – 2023 «Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών – FicoΥog». Φορέας χρηματοδότησης: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ύψος χρηματοδότησης: 638.000 € (σύνολο), 141.385 € (ποσό που αντιστοιχεί στο εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής).
 • 2022 – 2023 «Προσδιορισμός γλυκαιμικού δείκτη προϊόντων ζυμαρικών με αλεύρι ηλίανθου» Φορέας  χρηματοδότησης: ΠΕΤΤΑΣ Παύλος ΑΒΕΕ. Ύψος χρηματοδότησης: 7000 €
 • 2021 – 2022 «Προσδιορισμός του γλυκαιμικού δείκτη προϊόντων ζυμαρικών». Φορέας χρηματοδότησης: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ.  Ύψος χρηματοδότησης:  7000 €.
 • 2020 – 2022  «Προσδιορισμός του γλυκαιμικού δείκτη τροφίμων χωρίς ζάχαρη και επίδρασης στον υποκειμενικό κορεσμό σε δείγμα υγιών εθελοντών». Φορέας  χρηματοδότησης: ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ. Ύψος χρηματοδότησης: 7000 €.
 • 2019 – 2021 «Προσδιορισμός του γλυκαιμικού δείκτη άρτων υψηλής περιεκτικότητας σε ανθεκτικό άμυλο». Φορέας  χρηματοδότησης: PURATOS ΕΛΛΑΣ. Ύψος χρηματοδότησης: 6000 €.
 • 2018 – 2023 «Sweeteners and sweetness enhancers: Impact on health, obesity, safety and sustainability, SWEET»        Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (HORIZON2020: SFS-2017-2). Ύψος χρηματοδότησης: 8.987.579 €.
 • 2022-2023 «Αντιλήψεις και γνώσεις των καταναλωτών για την εμπρόσθια ετικέτα διατροφικής σήμανσης».
 • 2022 «Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας για τη Δημόσια Υγεία του πληθυσμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162335. Φορέας χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.