Γενικά

 Το Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων είναι ένα από τα επτά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Στο Εργαστήριο υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ , 1 μέλους Ε.ΔΙ.Π βαθμίδας Α’ και 1 μόνιμο μέλος βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού. Ο αριθμός του βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου (Ερευνητικά Προγράμματα, Αναθέσεις Εργασιών κλπ.).

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται 10-15 πτυχιακές και περί τις 10 μεταπτυχιακές μελέτες διάρκειας 6 μηνών η κάθε μία κατ’ έτος. Επίσης εκπονούνται διδακτορικές διατριβές (κατά μέσο όρο 2-3 διδακτορικές διατριβές ανά μέλος ΔΕΠ).

Γνωστικά αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου καλύπτουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα της Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων:

 • Αρχές Μηχανικής Τροφίμων
 • Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων
 • Συντήρηση Τροφίμων
 • Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων
 • Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων
 • Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία Τροφίμων
 • Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Μηχανική βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων

Διευθυντής : Καθηγητής, Νικόλαος Γ. Στοφόρος
Διεύθυνση : Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Επικοινωνία : τηλ.  210-5294706,

Ε-mail: stoforos@aua.gr

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων