Τοποθεσία

Α) Χώροι 

Τα εργαστήρια, οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων βρίσκονται στο υπόγειο και ισόγειο του κτιρίου Χασιώτη και του κτιρίου των Πράσινων Αμφιθεάτρων και καταλαμβάνουν 500 m2 περίπου.

 

Β) Εξοπλισμός μηχανολογικός

 • 3D Scanner
 • Dewpoint-RH Monitor
 • DSC
 • Electrospining system
 • Food Testing Machine (Hounsfield)
 • HPLC διάταξη με ανιχνευτές UV & MD, παραγωγοποιητή και απαερωτή
 • Multi-dec sieving machine
 • Ultrasonic homogenizer
 • Universal Testing Machine (Instron) (2)
 • Zeta Sizer
 • Αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας , της σχετικής υγρασίας και της ταχύτητας του αέρα ( TESTO, HOTWIRE ANEMOMETER ALNOR) (3)
 • Ανακινούμενοι θάλαμοι επώασης (2)
 • Αναλυτής αερίων
 • Αναλυτικός Ζυγός (σε πάγκο ζυγού)
 • Αναλυτικός μύλος άλεσης (IKA)
 • Απαγωγός
 • Ατμογεννήτρια
 • Αυτόκλειστο (κλίβανος αποστείρωσης)
 • Αυτόματο Καταγραφικό θερμοκρασίας
 • Αυτόματος τιτλοδότης - pH Stat
 • Βιο-αντιδραστήρας 30 λίτρων
 • Βιο-αντιδραστήρας 6,7 λίτρων
 • Βιο-αντιδραστήρες 2 λίτρων  (2)
 • Βιο-αντιδραστήρες 3,6 λίτρων
 • Διαθλασίμετρο επιτραπέζιο
 • Διάταξη αντλιών
 • Διάταξη διήθησης με αντλία κενού
 • Διάταξη κύκλου ψύξης
 • Διάταξη ρευστοποιημένης κλίνης
 • Εκχυμωτής
 • Εναλλάκτες θερμότητας (7)
 • Εξατμιστήρας διπλής επίδρασης με ανοδική ροή
 • Εξωθητής (Single Screw Cooking Extruder)
 • Επωαστικοί θάλαμοι με ανακίνηση
 • Επωαστικοί θάλαμοι (2)
 • Ερμάριο χημικών
 • Θάλαμος μικροκυμάτων
 • Θάλαμος νηματικής ροής / Laminar (2)
 • Θερμικό αγωγιμόμετρο
 • Θερμοστατούμενα Υδατόλουτρα (9)
 • Θερμοστατούμενο Υδατόλουτρο/Ελαιόλουτρο
 • Θολωσίμετρο
 • Ιξωδόμετρο Haake
 • Ιοντοανταλλακτική συσκευή αποστάξεως ύδατος (ZALION)
 • Καταγραφικό ενεργότητας νερού
 • Καταψύκτης (-45ºC) (2)
 • Λυοφιλιωτής (Freeze-dryer)
 • Μικροσκόπιο (2)
 • Μύλος άλεσης με πεπιεσμένο αέρα Jet mill
 • Μύλος σφαιριδίων (ball mill)
 • Μύλος τριβής (Food grade attrition mill)
 • Ξηραντήρας με ψεκασμό (spray drying)
 • Ομογενοποιητής (2)
 • Ομογενοποιητής υπερήχων
 • Ομογενοποιητής υψηλής πίεσης
 • Περισταλτικές αντλίες ( GILSON, ISMATEC )
 • Πυκνόμετρα (5)
 • Ρεόμετρο
 • Στερεοπυκνόμετρο
 • Στήλη απιονισμού
 • Συσκευή ανάδευσης τροφίμων
 • Συσκευή μικροδιήθησης με μεμβράνες υπερδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης (UF/RO)
 • Συσκευή Ψυχρού Πλάσματος
 • Σφυρόμυλος (Food Grade hammer mill)
 • Υδατόλουτρο
 • Υδατόλουτρο θέρμανσης / ψύξης με ανακίνηση
 • Υπολογιστές (Desktops & Laptops) (14)
 • Φούρνος αέρα
 • Φούρνος αέρα βεβιασμένης αεροκυκλοφορίας
 • Φούρνος κενού με αντλία κενού (3)
 • Φυγόκεντρος ( Suprafuge 22- HERAEUS )
 • Χειροκίνητο κλειστικό κονσερβών
 • Χρωματόμετρο (2)
 • Ψυγείο
 • Ψυγείο - Καταψύκτης (2)

 

Γ) Το Λογισμικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:

 • Baseline 810 Waters ( Πρόγραμμα υποστήριξης Η PLC )
 • CFD & Finite Element Analysis
 • Software CHEMCAD
 • DP - L 910 Jasco (Πρόγραμμα υποστήριξης Η PLC )
 • GPC
 • HTE S-Series Testing Software
 • REF – 11 ( Διαχείρηση βιβλιοθήκης )
 • SIMS (SIMS SOFTWARE)
 • Super Pro Designer 7.0
 • TESTO Comfort Software V 3. 4
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας και ψηφιακής ανάλυσης εικόνας Image Pro Software
 • Πρόγραμμα προσομοίωσης συστημάτων εισροών-εκροών παραγωγικών διαδικασιών EXTEND 4
 • Πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης STATGRAPHICS® Centurion XV.II