Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Νικόλαος Στοφόρος Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων 2105294706 stoforos@aua.gr
Ιωάννα Μαντάλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων 2105294692 imandala@aua.gr
Απόστολος Κουτίνας Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων 2105294729 akoutinas@aua.gr
Αντώνιος Καναβούρας Λέκτορας Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων 2105294738 antonios.kanavouras@aua.gr
Μανώλης Αναγνωσταράς ΕΤΕΠ Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προϊόντων 2105294709 mana@aua.gr