Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Νικόλαος Στοφόρος Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294706 stoforos@aua.gr
Απόστολος Κουτίνας Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294729 akoutinas@aua.gr
Ιωάννα Μαντάλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294692 imandala@aua.gr
Θεοφανία Τσιρώνη Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294703 ftsironi@aua.gr
Μανώλης Αναγνωσταράς ΕΔΙΠ Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294709 mana@aua.gr
Μαρία Γεωργιάδου Διοικητική Υπάλληλος, ΠΕ Γεωπονικού Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294688 m.georgiadou@aua.gr