Έρευνα

Έρευνα

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνουν:

 • Τη μελέτη της επίδρασης της διατροφικής κατάστασης, αλλά και παρεμβάσεων στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, στην εξέλιξη χρόνιων νοσημάτων του ανθρώπου.
 • Τη διερεύνηση της επίδρασης διατροφικών παρεμβάσεων ή συγκεκριμένων τροφίμων και/ή συστατικών τους στο μεταβολισμό και το ορμονικό σύστημα του ανθρώπου, καθώς και σε άλλα συστήματα οργάνων του ανθρώπινου σώματος (π.χ. το καρδιαγγειακό σύστημα ή το γαστρεντερικό σύστημα και το εντερικό μικροβίωμα).
 • Τη διερεύνηση της επίδρασης οξέων ή χρόνιων νοσημάτων και των διαφόρων σταδίων της ζωής στη διατροφή, στο μεταβολισμό και στο ορμονικό και σε άλλα συστήματα οργάνων του ανθρώπινου σώματος.
 • Την ανάπτυξη και την αξιολόγηση παρεμβάσεων στη διατροφή και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών.
 • Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ διατροφής και υγείας.
 • Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διατροφικών προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο δράσεων για τη βελτίωση της δημοσίας υγείας, όπως π.χ. με στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.
 • Την επιστημονική συνδρομή στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών αναφορικά με τη διατροφή.
 • Tην ανάπτυξη μέσων για συνεχόμενη καταγραφή διατροφικών δεδομένων.
 • Την αξιολόγηση και επιδημιολογική επιτήρηση της διατροφικής κατάστασης και της υγείας παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων για τη διαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων.
 • Τη διεξαγωγή μελετών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (όπως π.χ. εγκύους και θηλάζουσες) με σκοπό τη διερεύνηση των κύριων παραγόντων κινδύνου και την πρόληψη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ιδίων και των νεογνών.
 • Την ανάπτυξη και θεμελίωση διαδικτυακού διατροφικού ερωτηματολογίου για τη συνεχόμενη καταγραφή και ανίχνευση δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων.
 • Την αξιολόγηση νέων λειτουργικών τροφίμων για την προαγωγή της υγείας.